Niemal 19 mln zł na sport niepełnosprawnych

Niemal 19 mln zł na sport niepełnosprawnych

Jak co roku, Ministerstwo Sportu i Turystyki w drugiej jego połowie ogłasza konkurs na dofinansowanie w ramach Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych. Podobnie było pod koniec 2018 roku. Nie dawno Ministerstwo opublikowało listę organizacji, którym przyznano dofinansowanie.

Wnioski o dofinansowanie można było składać do 30 listopada minionego roku. 14 stycznia MSiT opublikowało listę podmiotów, którym przyznano dofinansowanie. W 2019 roku z programu MSiT skorzysta ponad 20 Stowarzyszeń, Związków i Klubów Sportowych. Największe dofinansowanie otrzyma Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”, na którego konto łącznie wpłynie 4 580 000 zł.

Na liście podmiotów, które otrzymają dofinansowanie ze wspomnianego programu znalazły się m.in. Polski Związek Bocci, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, Stowarzyszenie Sportu Osób Niepełnosprawnych „SSON”, Stowarzyszenie Rehabilitacji Kultury Fizycznej Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych „Amp Futbol”, Polski Związek Sportu Niesłyszących, Fundacja Anny Dymnej Mimo Wszystko, Fundacja Marcina Gortata MG13.

Organizacje te otrzymają dofinansowanie na organizację zajęć sekcji sportowych, organizację imprez sportowych (także tych o randze ogólnopolskiej), organizację obozów sportowych oraz na promocję sportu. W ostatnich kilku latach środki przeznaczane na upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych rosną. Program finansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Na realizację Programu w 2019 roku przeznaczono kwotę 18 700 000 zł.

W ramach realizacji zadania udział środków własnych musi wynosić nie mniej niż 20% całości kosztów zadania (w tym zadań jednostkowych). W ramach środków własnych można wykazać środki jednostek samorządu terytorialnego dowolnego szczebla, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Unii Europejskiej, sponsorów lub własne (w tym w postaci pracy wolontariuszy – na podstawie stosownej umowy z wyceną świadczenia oraz wyceny udostępnionej infrastruktury). Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (np. otrzymanych w ramach innych konkursów lub naborach wniosków).

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.