„Niech dzieło mówi samo za siebie…”

„Niech dzieło mówi samo za siebie…”

Artyści – pełnosprawni i z niepełnosprawnością – spotkają się w Łazach po raz siedemnasty. Już jutro (11 września) rozpoczyna się kolejna edycja Ogólnopolskich Integracyjnych Warsztatów Artystycznych. Publikujemy program wydarzenia.

Ogólnopolskie Integracyjne Warsztaty Artystyczne w Łazach to okazja do pogłębiania swojej wiedzy na temat szeroko pojętej sztuki, poszerzenia swojego warsztatu artystycznego i możliwość nieskrępowanej ekspresji w wyrażaniu siebie.

– Twórczość w życiu osób z niepełnosprawnością intelektualną jest kluczowym elementem nie tylko w procesie ich rehabilitacji, a także integracji ze społeczeństwem. Wszelkie działania twórcze motywują do dalszej aktywności, podnoszą poczucie godności i przynależności społecznej, niejednokrotnie dynamizują dalszy rozwój. Wymiana doświadczeń przebiega dwukierunkowo. Z wypowiedzi przybywających do Łaz artystów profesjonalnych wynika, że twórczość oraz niezwykła spontaniczność osób z niepełnosprawnościami ma charakter niezwykle inspirujący. Integracyjny aspekt Pleneru daje zatem korzyści dla wszystkich artystów, których łączy szczególna wrażliwość w postrzeganiu otaczającego świata – przekonują organizatorzy wydarzenia.

Poniżej prezentujemy program wydarzenia.

DZIEŃ PIERWSZY – 11.09.2019 r. (środa)

Przyjazd i zakwaterowanie zaproszonych gości

13:00–15:00 Obiad dla osób nocujących

Warsztaty artystyczne pod hasłem „Twoja Pasja czeka, aż dogoni ją odwaga”

Warsztaty część I:

 • 10:00–12:30 oraz 13:00–15:30 Warsztaty filmowe
 • 13:00–15:00 Warsztaty: taneczne, biżuterii z żywicy epoksydowej, fotograficzne (dla uczestników posiadających aparat fotograficzny), upcykling guzików, lampionów, decoupage na tkaninie, udzielania pierwszej pomocy

Warsztaty część II:

 • 15:00–17:00 Warsztaty: taneczne, fotograficzne (dla uczestników posiadających aparat fotograficzny), upcyklingu guzików, biżuterii z żywicy epoksydowej, lampionów, udzielania pierwszej pomocy
 • 16:00–18:30 Warsztaty filmowe
 • 17:00–19:00 Warsztaty: lampionów, upcyklingu guzików, biżuterii z żywicy epoksydowej, udzielania pierwszej pomocy
 • 17:30–19:00 Projekcja filmu laureata Europejskiego Festiwalu Filmowego „Integracja Ty i Ja” i/lub prezentacja filmu ubiegłorocznych warsztatów filmowych
 • 19:00–20:30 Kolacja dla osób nocujących
 • 20:00–22:00 Integracyjny wieczór pt. Moda z Odzysku

DZIEŃ DRUGI – 12.09.2019 r. (czwartek)

8:00–9:30 Śniadanie dla nocujących gości
9:30–11:00 Poczęstunek w Punkcie Kawowym
11:00–11:30 Oficjalne otwarcie XVII Ogólnopolskich Integracyjnych Warsztatów Artystycznych
Warsztaty artystyczne pod hasłem „Twoja Pasja czeka, aż dogoni ją odwaga”:

Warsztaty część I:

 • 9:30–11:30 Warsztaty: nicią malowane, udzielania pierwszej pomocy
 • 10:00–12:00 oraz 12:00–14:00 Warsztaty rękodzielnicze
 • 10:00–13:00 Warsztaty relaksujące (umożliwiające odpoczynek, wyciszenie, słuchanie muzyki relaksacyjnej)
 • 11:00–13:00 Warsztaty taneczne
 • 11:00–13:30 oraz 13:30–16:00 Warsztaty filmowe
 • 11:30–13:30 Warsztaty: decoupage na tkaninie, flowerbox, biżuterii z żywicy epoksydowej, udzielania pierwszej pomocy, fotograficzne (dla uczestników posiadających aparat fotograficzny), nicią malowane
 • 13:30–15:30 Warsztaty udzielania pierwszej pomocy
 • 14:00–16:00 Warsztaty: rękodzielnicze, flowerbox
 • 11:30–13:00 Interaktywne wystawy w 6 namiotach tematycznych (namioty tematyczne, które będą prowadzone przez osoby niepełnosprawne, promujące szczególnie ich talenty, osiągnięcia, sukcesy)
 • 13:00–15:30 Piknik integracyjny (dla wszystkich uczestników Warsztatów)

Warsztaty część II:

 • 13:00–15:00 Warsztaty taneczne
 • 13:30–15:30 Warsztaty decoupage na tkaninie
 • 14:00–16:00 Warsztaty: fotograficzne (dla uczestników posiadających aparat fotograficzny), drugie życie ramki
 • 14:00–19:00 Warsztaty wikliny w ogrodzie
 • 15:30–17:30 Warsztaty udzielania pierwszej pomocy
 • 16:00–18:00 Warsztaty: fotograficzne (dla uczestników posiadających aparat fotograficzny), drugie życie ramki
 • 16:00–18:30 oraz 19:00–21:30 Warsztaty filmowe
 • 16:00–19:00 Warsztaty flowerbox
 • 18:30–20:30 Warsztaty drugie życie ramki
 • 17:00–18:30 Kolacja dla nocujących gości
 • 20:00–22:00 Dyskoteka

DZIEŃ TRZECI – 13.09.2019 r. (piątek)

 • 8:00–9:30 Śniadanie dla nocujących gości
 • 9:30–11:00 Poczęstunek w Punkcie Kawowym
 • 9:00–11:00 Warsztaty: drugie życie ramki, relaksacyjne (umożliwiające odpoczynek, wyciszenie, słuchanie muzyki relaksacyjnej), taneczne, wiklina w ogrodzie
 • 9:00–11:30 oraz 12:00–14:30 Warsztaty filmowe
 • 9:00–12:00 oraz 11:00–13:00 Warsztaty udzielania pierwszej pomocy
 • 12:00–14:00 Warsztaty taneczne
 • 9:30–11:00 Wystawa prac powstałych podczas warsztatów
 • 11:00–12:00 Oficjalne zamknięcie XVII Ogólnopolskich Integracyjnych Warsztatów Artystycznych (Rozstrzygnięcie konkursów oraz wręczenie nagród laureatom)
 • 12:00–14:30 Piknik integracyjny (dla wszystkich uczestników warsztatów)

Godziny warsztatów mogą ulec zmianie w zależności od czasu zgłaszania się chętnych, w 1 dniu imprezy przewidziano poczęstunek dla osób nienocujących.

Red.
Źródło: Polskie Stowarzyszenie na rzecz
Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną Koło w Koszalinie
Fot. pixabay.com