Nie zmarnowali swojej szansy. Teraz cierpliwie czekają na mieszkania

Nie zmarnowali swojej szansy. Teraz cierpliwie czekają na mieszkania

Włodzimierz Mączkowski jest bezdomny od 10 lat, Piotr Mrochem od prawie 20 lat, a Zdzisław Sieradzki od 30 lat. Każdy jest inny, z każdym z nich los obszedł się inaczej, jednak łączy ich jedno – marzenie o posiadaniu swoich własnych, czterech kątów.

Innowacyjny pomysł na wychodzenie z bezdomności

Na razie panowie mieszkają wspólnie w dwupokojowym mieszkaniu w budynku ZBK przy. ul. Związku Jaszczurczego, który został zaadoptowany na mieszkanie treningowe. Jest to pomysł dość innowacyjny, bowiem Elbląg jest jednym z nielicznych miast w Polsce, w których takie mieszkania powstały.

– Mieszkania treningowe stanowią jeden z etapów w procesie reintegracji społecznej osób bezdomnych. Ich zadaniem jest przygotowanie osób bezdomnych do samodzielności poprzez np. wyrobienie nawyku regularnego i terminowego dokonywania opłat, związanych z utrzymaniem mieszkania w czystości oraz należytym porządku, nabycie umiejętności oszczędnego gospodarowania posiadanym budżetem domowym oraz poprzez wzmocnienie samooceny i wzrost poczucia własnej wartości – wyjaśnia Monika Dykowska, koordynatorka ds. bezdomnych i mieszkań treningowych w MOPS–ie.

Przed wprowadzeniem mieszkanie było zupełnie puste i całkowicie zniszczone. Remont zajął prawie 2 miesiące, bo wcześniejsi lokatorzy, mocno je zaniedbali. Panowie we własnym zakresie zrobili wszystko: pomalowali ściany, wyrównali, wycekolowali.

– Jak tu weszliśmy, to był jeden wielki rozgardiasz. Jedno okno czyściłem przez 6 godzin, żeby wyjrzeć na świat – wspomina Piotr Mochem. – Ja z kolei na kolanach przez 3 godziny czyściłem samą wykładzinę – dodaje Zdzisław Sieradzki.

Panowie znali się wcześniej z Domu dla Bezdomnych, w którym mieszkali przez kilkanaście lat. Trójka z nich jest na zasiłkach stałych, tylko czwarty lokator – Ireneusz Kuran, pracuje. Mimo braku pracy zarobkowej, panowie realizują się jako wolontariusze. Pan Włodzimierz sprząta w Dziennym Ośrodku Pobytu dla Osób Starszych działający przy MOPS–ie, a Pan Zdzisław opiekuje się końmi w Fundacji Końskie Zdrowie. W wolnych chwilach czytają książki lub oglądają telewizję.

2 lata niełatwej pracy nad sobą

– Mieszkanie we czterech na tak małym metrażu, nie zawsze bywa łatwe. Każdy z nas ma inne przyzwyczajenia, co innego lubi, trzeba często pójść na kompromis – mówi Piotr Mrochem. – Jednak to zawsze lepsze niż wieloosobowe pokoje w Domu dla Bezdomnych, dlatego żaden z nas nie chciał zmarnować szansy, którą dał nam program, szansy na własne mieszkanie.

Jak tłumaczy Monika Dykowska w mieszkaniu treningowym obowiązuje regulamin, którego trzeba przestrzegać. W przypadku jego złamania osoba może zostać wydalona z mieszkania, a w jej miejsce kwalifikuje się kolejną. Pierwsze mieszkanie powstało w maju 2011 r., drugie zaś w lipcu 2012 r.

Mieszkania treningowe przeznaczone są dla mężczyzn bezdomnych, którzy posiadają ostatni adres zameldowania w Elblągu, mają silną motywację by wyjść z bezdomności i poczynili w tym kierunku określone zadania czyli pozytywnie zakończyli terapię odwykową, posiadają dobrą opinię w środowisku oraz są zdecydowani na długotrwała współpracę w kierunku wychodzenia z bezdomności. Program trwa 2 lata. Po tym czasie osoby, które otrzymają pozytywną ocenę funkcjonowania w mieszkaniu, zostają umieszczone na liście przydziału mieszkań z zasobów gminy. Panowie pomyślnie przeszli 2–letni trening, teraz pozostaje im tylko cierpliwie czekać.

– Czekałem przez 30 lat. Mogę jeszcze trochę poczekać – podsumowuje żartobliwie Zdzisław Sieradzki.

Osoby bezdomne zainteresowane zamieszkaniem w mieszkaniu treningowym mogą złożyć wniosek do MOPS–u z kompletem dokumentów: zaświadczeniem o tym, ze posiadają ostatni meldunek w Elblągu, złożonym wnioskiem o przydział lokalu z zasobów miasta Elbląga, zaświadczeniem o dochodach, zaświadczeniem o pozytywnie zakończonej terapii odwykowej jeśli osoba takowej wymaga. Wnioski rozpatrywane są przez komisje ds. kwalifikowania osób bezdomnych.

  AG Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 10199