Nie warto być biernym

Nie warto być biernym
Fot. Adminstrator

Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych jest gotowa przyjść z pomocą kolejnym osobom, które z różnych przyczyn oddaliły się od życia społecznego i rynku pracy, a chciałyby zacząć żyć bardziej aktywnie. W tym celu zaprasza do udziału w projekcie „Od bierności do aktywności”.

Jest to druga edycja projektu „Od bierności do aktywności”, skierowana do osób w wieku od 15 do 64 lat zamieszkałych w Elblągu lub na terenie powiatu elbląskiego, niepełnosprawnych lub pełnosprawnych, ale długotrwale bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub z unijnego programu pomocy żywnościowej.

Program trwa dwa lata, do 30 kwietnia 2021 r. i oferuje 12 miesięcy wsparcia dla dwóch grup beneficjentów.

Czego mogą oczekiwać uczestnicy?

Przede wszystkim każdy z uczestników jest pod indywidualną opieką. Z zachowaniem pełnej dyskrecji specjaliści – psycholog, doradca zawodowy – będą starali się poznać jego problemy, dążenia i możliwości.

Pierwsze dwa tygodnie to spotkania grupowe, gdzie uczestnicy mogą poznać się nawzajem oraz ludzi, którzy będą z nimi pracować. Następnym etapem są spotkania i rozmowy indywidualne: średnio trzy razy w tygodniu z trenerem pracy, dwa razy w miesiącu z doradcą zawodowym i psychologiem. Po bliższym poznaniu uczestników doradcy zawodowi i trenerzy pracy kierują ich na odpowiednie szkolenia i kursy oraz szukają pracodawców.

– Naszym beneficjentom oferujemy pomoc w zmianie całego stylu życia, możliwość kursów zawodowych, szkoleń, współpracujemy z pracodawcami, pomagamy znaleźć zatrudnienie. Każdą osobę traktujemy indywidualnie, te szkolenia są szyte na miarę, dopasowywane do zainteresowań i możliwości konkretnej osoby, uwidocznionych na różnych warsztatach, rozmowach z psychologiem, doradcą zawodowym. Pomagamy znaleźć sposób na siebie, na swoją przyszłość zawodową – mówią specjaliści pracujący w projekcie.

Osobom z powiatu zwracane będą koszty dojazdu na wszystkie zajęcia – warsztaty, spotkania indywidualne, niezależnie od tego, czy to jest środek komunikacji publicznej, czy prywatny samochód.

ERKON opłaca też szkolenia, a na stażu otrzymuje się wynagrodzenie. – Gdy my znajdziemy pracodawcę lub sam beneficjent przeprowadzi wstępne rozmowy z pracodawcą, zdarza się, że pracodawca mówi: „wezmę, ale na staż”. Powiatowy Urząd Pracy nie zawsze daje na to pieniądze, a wtedy my możemy wyjść z inicjatywą i ten staż opłacić – opowiada Aneta Koczara, trener pracy.

Ponadto beneficjenci mają możliwość skorzystania z porad prawnika. Będąc w projekcie, można skorzystać bezpłatnie z porady, nawet nie mając orzeczenia.

Gdy projekt się skończy

Każdy uczestnik objęty jest opieką specjalistów przez cały rok. Nie wszyscy muszą od razu po zakończeniu projektu pójść do pracy. – Są szkolenia, ale nie wszyscy są gotowi. Niektórzy chcą najpierw sprawdzić się na stażu, więc podjęcie zatrudnienia nie jest od razu obowiązkowe– dodaje trener pracy.

Nawet wtedy, gdy beneficjent projektu nie podejmie zatrudnienia, to wiele w jego życiu może się zmienić. Wyjdzie z domu, nawiąże kontakt z wieloma ludźmi, pozna swoje możliwości. Nauka autoprezentacji przyda mu się, gdy jednak zdecyduje się podjąć pracę zawodową.

Rekrutacja do projektu trwa.

Projekt jest realizowany od 1.03.2019 r. do 30.04.2021 r. ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Print Friendly, PDF & Email