Nie będzie amnestii od nie zdanych wyborów

Nie będzie amnestii od nie zdanych wyborów

Jeśli radny nie lubi psów, czy załatanie dziury w chodniku jest sukcesem, dlaczego w czasie sesji nie pustoszeją ulice?

  Wybory samorządowe za pasem – ale na razie, może z powodu upalnej, wakacyjnej atmosfery, w życiu publicznym słychać o nich z rzadka, i to nie z ust samorządowców, a z ust wodzów partyjnych. Muszę przyznać, że bardzo mnie to niepokoi. Mam wrażenie, że samorządowcy i całe społeczności lokalne gotowe są oddać sprawę w ręce aktywistów partyjnych ( ten termin z minionego okresu bardzo pasuje do obecnej sytuacji ). Lokalni politycy, przynajmniej w Elblągu, nie zdołali przekonać większości mieszkańców, że samorząd gminny czy powiatowy jest naprawdę ich sprawą, że ma istotny wpływ na warunki życia w gminie, mieście, czy powiecie, i to nie tylko na poziomie polbruku, czy nawet nowej elewacji na ścianie gminnej szkoły.
  W sondażu przeprowadzonym przez Dziennik Elbląski wśród aktualnych radnych, widać, że nawet nie wszyscy radni zdają sobie sprawę z zasadniczych zadań i kompetencji rady. Świadczą o tym wypowiedzi, że największym osiągnięciem w czasie kadencji, było załatanie dziury w chodniku, czy pomoc w czyjejś indywidualnej sprawie. Oczywiście, tego rodzaju aktywność dobrze świadczy o radnym, ale nie z takich działań powinien być rozliczany.
  Tak, jak  to podkreślali niektórzy inni rozmówcy, rada pracuje zespołowo. Efektem tej pracy powinien być dobry budżet, odpowiadający potrzebom danej społeczności, dobre i sprawnie realizowane programy, które mają za zadanie rozwiązywać lub łagodzić największe problemy społeczne. Rada odpowiada także za ład przestrzenny, dobrze zorganizowane szkolnictwo, dobrą jakość wody i sprawną kanalizację, sprawną komunikację, swobodny dostęp do wszystkich obiektów publicznych oraz do publicznego transportu dla osób niepełnosprawnych.
To radni uchwalają też takie uchwały, które pomagają w rozwoju gospodarczym: ułatwiają mieszkańcom zakładanie i utrzymanie własnych firm, wydzielają tereny przeznaczone dla inwestorów i przydzielają pieniądze na ich uzbrojenie czy na kampanie promocyjne.
  Robią to wszystkie rady, ale, jak się okazuje, nie wszyscy radni zdają sobie sprawę, z tego, co uchwalają. Tym bardziej, nie zdaje sobie z tego sprawy wielu wyborców, ponieważ do rzadkości należy rzetelne informowanie społeczeństwa o pracach prowadzonych w radzie i jej efektach. Przykładem (negatywnym właśnie) może być strona internetowa Urzędu Miasta w Elblągu, gdzie na zakładce Rady Miejskiej nie można się dowiedzieć, ani o terminach i programach planowanych sesji, ani o ich przebiegu. Nie ma informacji nie tylko o projektach uchwał, ale nawet już uchwalone, są publikowane ze znacznym opóźnieniem i w dodatku bez zasadniczych załączników.
  Są miasta, gdzie przebieg sesji jest na żywo transmitowany w lokalnej telewizji. Oczywiście, w czasie sesji nie pustoszeją ulice, ale każdy, kto jest zainteresowany danym tematem (wcześniej anonsowanym), może się dowiedzieć, co mówili i jak głosowali poszczególni radni, co na radnych wpływa bardzo mobilizująco.
  Ja, na przykład, chciałabym wiedzieć, kto rekomendował i głosował za największym bublem tej kadencji, jakim jest uchwała zabraniająca szczekać psom. Rencista, który ma psa, będzie musiał kłaniać się nisko wszystkim sąsiadom, żeby ktoś nie doniósł, że jego pies szczeka za głośno (nie jest określona ilość dopuszczalnych decybeli). Jeżeli sąsiad wpadnie w złość, to straż miejska zabierze renciście całą rentę, a może nawet kawałek następnej ( uchwała mówi o mandatach w wys. 500 zł. ). Chciałabym to wiedzieć, żeby na takiego radnego nie głosować.
Mam też określone oczekiwania, związane z pracą społeczna w środowisku osób niepełnosprawnych, a także z moją wizją nowoczesnego, atrakcyjnego miasta.
  Myślę, że moje oczekiwania i wymagania podziela wiele innych osób, które razem mogłyby stworzyć silne lobby wyborców. Jeżeli zdołamy się porozumieć, mamy szanse wybrać ludzi, którzy je zrealizują.
  Teresa Bocheńska Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 1154