NFZ: zestaw instrumentów finansowych zagwarantuje placówkom stabilność w czasie epidemii

NFZ: zestaw instrumentów finansowych zagwarantuje placówkom stabilność w czasie epidemii
Fot. Pixabay

Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował w sobotę, że wspólnie z Ministerstwem Zdrowia przygotował zestaw konkretnych instrumentów finansowych, które zagwarantują placówkom medycznym stabilność w okresie epidemii COVID-19.

Pakiet instrumentów obejmuje:

  • Wsparcie z budżetu państwa w walce z COVID-19

Dodatkowe środki na świadczenia związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 gwarantuje specustawa, która jednoznacznie określa, że wszystkie wydatki związane z zapobieganiem i zwalczaniem koronawirusa pochodzą z budżetu państwa. Oznacza to, że finansowanie zapobiegania i zwalczania epidemii COVID-19 nie odbędzie się kosztem innych świadczeń, za które płaci Narodowy Funduszu Zdrowia.

  • Wzrost wyceny punktu rozliczeniowego

Środki pochodzące z funduszu zapasowego NFZ – ponad miliard złotych – zostały przeznaczone na sfinansowanie zwiększenia wyceny punktu w ryczałcie PSZ (systemu zabezpieczeń) o około 5 proc. Przeszacowanie wartości ryczałtu, będzie naliczane wstecznie od stycznia 2020 r.

  • Płatność rat kontraktowych niezależnie od poziomu realizacji świadczeń

Wypłacanie placówkom, które zostały zmuszone do ograniczania dotychczasowej działalności, a nie biorą bezpośredniego udziału w walce z koronawirusem, kwot porównywalnych do tych, które otrzymałyby realizując swój kontrakt w dotychczasowych warunkach (na wniosek jednostki).

  • Szybsze i częstsze wypłaty

Wypłaty środków wynikających z kontraktów, będą szybsze i częstsze – na wniosek świadczeniodawcy – nawet do czterech razy w miesiącu. Terminy płatności zostały skrócone z 14 dni kalendarzowych do maksymalnie 5 dni roboczych.

  • Mechanizm wyrównywania ryczałtu

Zaangażowanie szpitali w walkę z COVID-19 może wpłynąć na ograniczenie ich podstawowej działalność. Aby tego uniknąć, placówki te będą mogły skorzystać z mechanizmu wyrównywania ryczałtu. Oznacza to, że oprócz środków wypłaconych za świadczenia związane z COVID-19, dodatkowo skorzystają z przysługującego im ryczałtu PSZ.

  • Dodatkowe środki za realizację konkretnych świadczeń związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19

Szpitale jednoimienne, czyli jednostki w całości zaangażowane w walkę z koronawirusem, oprócz ryczałtu i zapłaty za każde świadczenie związane z COVID19 otrzymają dodatkowo środki za gotowość do udzielenia świadczeń (w przeliczeniu na łóżko i respirator). To pozwoli na pełne zabezpieczenie finansowe placówek w tym okresie.

  • Teleporady

Wprowadzono rozwiązania pozwalające na szersze zastosowanie niż dotychczas zdalnych form opieki nad pacjentami, czyli teleporad, które są dodatkowo finansowane. Zdalne konsultacje pacjentów z lekarzami są już możliwe w POZ (m.in. teleporady udzielane pacjentom spoza listy aktywnej na terenie tej samej gminy), w psychiatrii i terapii uzależnień, świadczeniach udzielanych w opiece domowej. (PAP)

Katarzyna Lechowicz-Dyl (PAP)
Źródło: PAP
Fot. Pixabay
Print Friendly, PDF & Email