Nasze emocje, nasza praca, nasze życie

Nasze emocje, nasza praca, nasze życie

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbył się wernisaż prac osób niepełnosprawnych, uczestników zajęć w Środowiskowych Domach Samopomocy oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej. Tym razem można oglądać prace z Brańska, Suwałk, Hajnówki oraz Mikołowa – Borowej Wsi.

W wernisażu udział wzięli przedstawiciele resortu rodziny – minister Elżbieta Rafalska oraz wiceminister Krzysztof Michałkiewicz, a także prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Marlena Maląg.

– Stało się dobrą tradycją, że w ministerstwie prezentowany jest dorobek artystyczny osób niepełnosprawnych. Charakter tych prac jest absolutnie niepowtarzalny. Wszystkie są rękodziełem. We wszystkich zamknięte są emocje i talent ich autorów – powiedziała minister rodziny Elżbieta Rafalska.

– Gratuluje i dziękuje wszystkim artystom, którzy podzielili się z nami wrażliwością, pięknem, które dostrzegają – dodał wiceminister Krzysztof Michałkiewicz, który również podziękował opiekunom osób niepełnosprawnych.

To już kolejna edycja wystawy prac uczestników zajęć w Środowiskowych Domach Samopomocy oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej. Tym razem można oglądać prace z Brańska, Suwałk, Hajnówki oraz Mikołowa – Borowej Wsi.

Środowiskowe Domy Samopomocy i warsztaty terapii zajęciowej

Środowiskowe Domy Samopomocy są jedną z form wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi. Świadczą one usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

W Polsce funkcjonuje obecnie ponad 800 ŚDS-ów dla blisko 27 tys. osób.

Z kolei uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej to jedna z podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. W Polsce działa 715 warsztatów terapii zajęciowej, do których uczęszcza blisko 27,1 tys. osób niepełnosprawnych.

Wystawa potrwa do 1 lutego.

Źródło: Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

Fot. Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej