Napisz Braille'm. Wygraj nagrody

Napisz Braille'm. Wygraj nagrody

Polski Związek Niewidomych wspólnie z Europejską Unią Niewidomych serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do udziału w 13. edycji Onkyo World Braille Essay Contest.

Ten prestiżowy ogólnoświatowy konkurs literacki jest organizowany od 2007 roku, aby promować korzystanie z alfabetu Braille’a – kluczowego dla osób niewidomych narzędzia w pozyskiwaniu informacji oraz ważnego środka umożliwiającego uczestniczenie w życiu społecznym. Fundatorami atrakcyjnych nagród w konkursie są firma ONKYO oraz brajlowskie wydanie japońskiego dziennika „Mainichi”.

Tematem prac konkursowych mogą być takie zagadnienia, jak:

„Rola pisma Braille’a w życiu społecznym, politycznym, itp.”;
„Jak żyć z Braille’em”;
„Zabawne wydarzenia związane z pismem punktowym”;
„Jaka będzie przyszłość pisma Braille’a”;
„Zalety i wady pisma Braille’a w porównaniu z pismem zwykłym lub mową syntetyczną”;
„Braille w sztuce i muzyce”;
„Braille a nowoczesne technologie”.
Powyższa lista nie jest jednak zamknięta. Organizatorzy serdecznie zachęcają, aby poruszać inne ciekawe wątki i wykazać się kreatywnością w swoich pracach.

Zasady konkursu

Do konkursu można zgłaszać jedynie własne, autorskie prace, napisane w dowolnej formie literackiej (wiersza, felietonu, eseju, wywiadu, a nawet listu). Mogą w nim wziąć udział wszyscy, bez względu na wiek, także osoby widzące, np. nauczyciele, instruktorzy Braille’a. Nagrody przyznawane będą w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci i młodzież do 25 roku życia oraz osoby powyżej 25 roku życia.W konkursie nie mogą brać udziału osoby piszące zawodowo do ogólnodostępnych mediów. Laureaci pierwszej nagrody również nie mogą składać swoich prac w ciągu trzech lat od jej przyznania. Prace nadesłane w poprzednich latach nie mogą być ponownie zgłaszane.

Teksty mogą być napisane w języku angielskim lub polskim. Prace napisane po polsku powinny mieć od 800 do 1000 słów (z tolerancją do 10%). W wyjątkowych wypadkach prace krótsze niż 800 słów mogą być brane pod uwagę.

Zgłoszenia

Autorskie prace w języku polskim lub angielskim należy przesłać do Instytutu Tyflologicznego Polskiego Związku Niewidomych w formie elektronicznej, na adres prezes@pzn.org.pl w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2019 r.

W temacie wiadomości prosimy wpisać: „konkurs o brajlu”.

Nadesłana praca (wyłącznie w formie elektronicznej) powinna przed tytułem zawierać: imię i nazwisko autora, płeć, wiek; kraj; nazwę organizacji członkowskiej EBU, która zgłasza pracę do konkursu (Polski Związek Niewidomych); liczbę słów tekstu napisanego w języku ojczystym. Teksty nie mogą być zeskanowane.

Specjalnie powołany zespół wybierze maksymalnie 5 najlepszych prac, które zostaną przetłumaczone na angielski i przesłane organizatorom.

Dodatkowe informacje

Biorąc udział w konkursie, autorzy przekazują prawa autorskie do swoich tekstów, a także wyrażają zgodę na ich ewentualne opublikowanie. Zwycięzcy konkursu zobowiązani są do przesłania swojej fotografii, a także do wyrażenia zgody na publikację swojego wizerunku na stronach EBU i w drukowanych publikacjach.

Nagrody i wyróżnienia: najlepsza praca – 2000 USD, druga nagroda w kategorii dzieci i młodzież do 25 lat – 1000 USD, druga nagroda w kategorii osoby dorosłe powyżej 25 roku życia – 1000 USD, trzecia nagroda – po dwie prace w każdej z kategorii mogą otrzymać nagrodę w wysokości 500 USD każda.

Więcej informacji, zasady i harmonogram, a także prace nagrodzone w poprzedniej edycji konkursu można znaleźć na stronie: http://www.euroblind.org

Źródło: pzn.org.pl
Photo by Julia Freeman-Woolpert from FreeImages