Napisały list. Na odpowiedź nie czekały długo

Napisały list. Na odpowiedź nie czekały długo

Grupa świetlicowa „Aniołki” z Białegostoku, wybierając osoby, którym można sprawić świąteczną niespodziankę, wytypowała w tym roku Parę Prezydencką. Dzieci razem z nauczycielami napisały list, a na odpowiedź z Warszawy długo nie musiały czekać. W środę (27 listopada) odwiedziła je Pierwsza Dama.

W środę Małżonka Prezydenta złożyła wizytę w Szkole Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Dołączyła do zajęć świetlicowych, podczas których wspólnie z uczniami dekorowała świece bożonarodzeniowe wykonane wcześniej przez samych uczniów. Pracy towarzyszyły rozmowy o obchodzonym tego dnia święcie patrona placówki oraz o planowanych przez dzieci andrzejkowych zabawach.

Placówka, działająca przy Pogotowiu Opiekuńczym, zajmuje się kształceniem uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym, a także dzieci z autyzmem oraz z niepełnosprawnością intelektualną. Działalność świetlicy skłania uczniów do pozytywnego organizowania sobie wolnego czasu, pomaga im wyrabiać nawyki kulturalnej rozrywki, racjonalnego dzielenia czasu na naukę i zabawę oraz wspiera w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień. Jest też okazją do indywidualnej nauki i uzupełniania zaległości edukacyjnych.

Podczas spotkania dzieci pytały Pierwszą Damę o jej ulubione kolory, najchętniej wybierane przez Prezydenta potrawy czy zwierzęta Pary Prezydenckiej. Ponieważ niektórzy uczniowie znają podstawy języka niemieckiego, którego nauczycielem jest Agata Kornhauser-Duda, nie zabrakło wymiany spostrzeżeń nt. zapożyczeń w języku polskim i korzyści płynących z poznawania obcych kultur.

Prócz realizacji programu nauczania, opiekunowie starają się rozbudzać w dzieciach zainteresowanie nauką oraz kształtować w nich pozytywną motywację do rozwoju. Podczas różnorodnych zajęć świetlicowych dzieci uczestniczą w działaniach opiekuńczych i wychowawczo-edukacyjnych, plastycznych, czytelniczych, relaksacyjnych i muzycznych. Wszystkie zadania mają wspierać kształtowanie w dzieciach właściwej postawy społeczno-moralnej oraz nawyków kultury życia codziennego, by zwiększyć ich potencjał na dorosłe życie i pomóc w pokonywaniu barier powodujących możliwe wykluczenie społeczne. Pierwsza Dama spotkała się także z rodzicami dzieci. Zwracali oni uwagę na widoczne postępy w rozwoju i zachowaniu swoich dzieci oraz na indywidualne podejście pedagogów do każdego z uczniów.

Źródło: prezydent.pl
Fot. Grzegorz Jakubowski / KPRP