Najzdolniejsi nagrodzeni

Najzdolniejsi nagrodzeni

Najzdolniejsi uczniowie elbląskich gimnazjów odebrali w Urzędzie Miejskim z rąk prezydenta Witolda Wróblewskiego stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce.

Stypendia na wyrównywanie szans edukacyjnych za bardzo dobre wyniki i wybitne osiągnięcia w nauce w drugim semestrze roku szkolnego 2017/2018 prezydent wręczył 196 uczniom ze wszystkich elbląskich gimnazjów. W tym gronie aż 5 uzyskało najwyższą z możliwych średnią – 6.0.

– Jestem z Was dumny. Jesteście chlubą nie tylko rodziców i Waszych szkół, ale również naszego miasta. Serdecznie Wam gratuluję i życzę dalszych sukcesów. Mam nadzieję, że stypendia, które otrzymujecie pomogą w realizowaniu Waszych pasji i zainteresowań. Gratuluję i dziękuję również rodzicom i nauczycielom. Wasze sukcesy to również efekt ich ciężkiej pracy i zaangażowania – mówił podczas uroczystości Prezydent Witold Wróblewski.

Wysokość przyznanego stypendium za II półrocze wynosi od 150 zł do 360 zł. Kwota wydatkowana ogółem na stypendia w II półroczu wyniosła 36 400,00 zł. Łącznie w budżecie miasta na rok 2018 przeznaczono na stypendia 60 000 zł. Wcześniej za pierwszy semestr stypendia otrzymało 128 gimnazjalistów. Przeznaczono na ten cel 23 450,00 zł.

LISTA IMIENNA STYPENDYSTÓW:

Stypendium Prezydenta Miasta z podziałem na szkoły:
1.    Gimnazjum nr 1 – 10 osób
2.    Gimnazjum nr 2 – 14 osób
3.    Gimnazjum nr 3 – 54 osoby
4.    Gimnazjum nr 4 – 27 osób
5.    Gimnazjum nr 6 – 5 osób
6.    Gimnazjum nr 7 – 1 osoba
7.    Gimnazjum nr 8 – 34 osób
8.    Gimnazjum nr 9 – 10 osób
9.    Gimnazjum nr 10 – 20 osób
10.    Gimnazjum – Szkoła Anglojęzyczna Regent  – 7 osób
11.    Gimnazjum – Zespół Szkół Pijarskich – 10 osób
12.    Gimnazjum – Zespół Państwowych Szkół Muzycznych – 1 osoba
13.    Gimnazjum – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 1 osoba
14.    Gimnazjum – Akademicka Szkoła Podstawowa – 1 osoba
15.    Gimnazjum – Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich – 1 osoba