Nagrody Prezydenta Elbląga - wnioski do 15 listopada

Nagrody Prezydenta Elbląga - wnioski do 15 listopada
Fot. Przemysław Kusyk

Wzorem lat ubiegłych Prezydent Elbląga Witold Wróblewski zaprasza do składania wniosków na kandydatów do Nagrody Prezydenta Elbląga.

Nagroda Prezydenta Elbląga – indywidualna lub grupowa – stanowi wyraz uznania za szczególne działania podejmowane na rzecz Elbląga i jego mieszkańców.  Przyznawana jest za okres mijającego roku kalendarzowego lub za całokształt działalności w jednej z kategorii:  przedsiębiorczość i innowacje; działalność oświatowa i naukowa; ochrona zdrowia; kultura i sztuka; sport i turystyka; działalność ekologiczna; działalność społeczna oraz  kategoria inne.

Szczegółowy regulamin określający tryb i zasady przyznawania Nagrody Prezydenta Elbląga oraz wzór wniosku dostępne są TUTAJ Więcej informacji można również uzyskać telefonicznie pod nr tel. 55 239 34 65 lub drogą mailową pod adresem: dpkit@umelblag.pl.

Wypełnione dokumenty w wersji papierowej należy złożyć w Departamencie Promocji, Kultury i Turystyki przy ul. Stary Rynek 25 w Elblągu  oraz przesłać drogą elektroniczną

w formacie do edycji na adres: dpkit@umelblag.pl w terminie do 15 listopada 2020 r.

Urząd Miasta czeka na propozycje osób/instytucji, które w sposób szczególny swoją codzienną pracą, aktywnością i zaangażowaniem przyczyniają się do rozwoju naszego miasta.

Print Friendly, PDF & Email