Nagraj filmik ekologiczny i wygraj nagrody

Nagraj filmik ekologiczny i wygraj nagrody
Fot. pixabay.com

W związku z organizowaną 27. akcją „Sprzątanie świata – Polska”, której finał przypada w dniach 18 – 20 września 2020 r. Urząd Miasta w Elblągu zaprasza uczniów elbląskich szkół, przedszkoli i placówek szkolno-wychowawczych do udziału w tym przedsięwzięciu. Z uwagi na pandemię zmieniona została forma tegorocznej akcji.

Tegoroczne hasło brzmi: Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję.

W ramach konkursu, zgodnie z ww. hasłem, należy nagrać maksymalnie 1,5 minutowy filmik. Forma dowolna, jednak wykonanie musi być indywidualne – dopuszcza się pomoc rodziny, rodzeństwa, nie ma to być jednak wykonanie grupowe.

Konkurs przeprowadzony będzie w 4 kategoriach wiekowych:

  • Przedszkola
  • Klasy podstawowe I-IV
  • Klasy podstawowe V-VIII
  • Liceum/technikum

Nagrany film na nośniku CD, CDRW, czy DVD należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs Departament Ochrony Środowiska” i wrzucić do urny w holu budynku przy ul. Łączności 1 w Elblągu.

Termin dostarczenia prac – do dnia 28.09.2020 r.

Do filmiku należy dołączyć następujące informacje: imię i nazwisko, klasa, nazwa placówki, do której uczęszcza osoba biorąca udział
w konkursie.

Wyniki konkursu opublikowane zostaną na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz przesłane do placówek oświatowych.

Print Friendly, PDF & Email