Na szlaku bez barier

Na szlaku bez barier
pixabay.com

O aktywnym wypoczynku i możliwościach korzystania z niego przez osoby z niepełnosprawnościami rozmawiali uczestnicy konferencji „Bieszczady bez barier – na szlaku z Funduszami Europejskimi”. Oprócz części merytorycznej odbyła się szczególna wycieczka w góry.

– Możliwość aktywnego wypoczynku jest bardzo ważna, jednak nie dla wszystkich oczywista. To wciąż rzadkość dla osób z niepełnosprawnościami – podróżują oni ponad 3 razy rzadziej od osób sprawnych – podkreśliła minister Jarosińska-Jedynak podczas rozpoczęcia konferencji.

Uczestnicy konferencji odnieśli się do potrzeb w zakresie dostępności schronisk i szlaków górskich oraz możliwości finansowania turystyki społecznej. Omówili także  elektroniczne możliwości wsparcia dostępności w górach poprzez system To-tu-point (wskazujący niebezpieczne miejsca). Ratownicy GOPR zaprezentowali sprzęt umożliwiający pomoc na szlaku dla osób z niepełnosprawnościami.

W dyskusji o dostępności Bieszczad uczestniczyli przedstawiciele Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Lasów Państwowych, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, a także Ministerstw: Środowiska oraz Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Drugiego dnia uczestnicy mieli możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Podczas wycieczki na Połoninę Wetlińską ratownicy i przewodnicy górscy pokazywali, w jaki sposób za pomocą odpowiedniego sprzętu można pomóc osobom z niepełnosprawnościami. W spacerze wzięli udział również sami zainteresowani – niewidomi oraz osoby z niepełnosprawnością ruchową. Jedna z uczestniczek przyznała, że taka forma wypoczynku sprawia jej dużą przyjemność, ale rzadko z niej korzysta, bo potrzebuje „dodatkowej pary oczu”. W wycieczce wziął udział Krystian Herba, 5-krotny rekordzista Guinnessa w zdobywaniu najwyższych budynków na rowerze, który testował specjalny wózek elektryczny przeznaczony dla osób z niepełnosprawnościami.

– Marzenia mają szanse przerodzić się w skuteczne działanie i nasze spotkanie jest tego dowodem. Poszukujemy najlepszych sposobów na zwiększenie dostępności turystycznej. Wiemy, że udział w aktywności turystycznej osób z niepełnosprawnościami przynosi wiele korzyści – buduje ich wiarę we własne możliwości i wspomaga rehabilitację – zaznaczyła Jarosińska-Jedynak.

Źródło: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Print Friendly, PDF & Email