Na GUMed otwarto Centrum Symulacji Sercowo-Naczyniowej

Na GUMed otwarto Centrum Symulacji Sercowo-Naczyniowej
Fot. Adminstrator

Wczoraj na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oficjalnie otwarto Centrum Symulacji Sercowo-Naczyniowej. Znajdujące się w placówce pracownie wyposażone są w fantomy pozwalające kardiologom przećwiczyć bardzo skomplikowane procedury w warunkach symulacyjnych.

Jak poinformowała uczelnia, pracownie Centrum Symulacji Sercowo-Naczyniowej GUMed wyposażone są w „sześć fantomów do badań echokardiograficznych nieinwazyjnych, tzw. przezklatkowych oraz mało inwazyjnych, przezprzełykowych”. Znajduje się tam też jeden fantom do badań serca i naczyń wieńcowych, wykonywania koronarografii (inwazyjnego badania serca), angioplastyk, czyli mechanicznego poszerzania zwężonych tętnic wieńcowych doprowadzających krew do serca, a nawet wszczepiania zastawek serca bez otwierania klatki piersiowej.

Cytowany w komunikacie koordynator Centrum prof. Marcin Fijałkowski powiedział, że fantomy pozwalają lekarzom kardiologom nauczyć się właściwie reagować w rozmaitych sytuacjach, a Centrum pozwala na przećwiczenie bardzo skomplikowanych procedur w warunkach symulacyjnych, zanim lekarzom przyjdzie je realizować w sytuacji realnego zabiegu na sali operacyjnej.

Rektor GUMed, kardiolog prof. Marcin Gruchała zauważył, że teraz lekarze mogą wszystko przećwiczyć przed kontaktem z pacjentem. Podkreślił, że fantomy pozwalają też na przeanalizowanie zabiegu, który się przeprowadziło i sprawdzenie czy został on wykonany w sposób optymalny. – Tu chodzi nie tylko o kształcenie nowych specjalistów, ale też o podnoszenie kwalifikacji obecnej kadry medycznej oraz utrzymanie zdolności, kwalifikacji i umiejętności – dodał.

Partnerem projektu jest Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, będący głównym klinicznym ośrodkiem kardiologiczno-kardiochirurgicznym o najwyższym stopniu referencyjności w kraju. Cytowany w komunikacie zastępca dyrektora Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego w Warszawie prof. Cezary Kępka, poinformował, że w grudniu br. Centrum symulacji ruszy także w Warszawie.

Jak zaznaczono w komunikacie w sumie w dwóch centrach – Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie przeszkolonych ma być 900 lekarzy z całej Polski. Szkolenia te są organizowane w ramach projektu „Podniesienie jakości wysokospecjalistycznego kształcenia podyplomowego w zakresie kardiologii” finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020. Budżet projektu, oprócz szkoleń zakładał też zakup specjalistycznego sprzętu i wynosi ponad 10 mln zł.

Marcin Szywała (PAP)
Źródło: PAP – Nauka w Polsce
Fot. pixabay.com
Print Friendly, PDF & Email