Na co zostały wydane pieniądze PFRON?

Na co zostały wydane pieniądze PFRON?
Fot. Adminstrator

Warsztaty terapii zajęciowej, turnusy rehabilitacyjne i dodatki do sprzętu specjalistycznego –  na to w zeszłym roku powiaty wydały najwięcej pieniędzy z PFRON-u. Nieco mniej na szkolenie i pomoc w zatrudnieniu niepełnosprawnych.
42 proc. środków budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych płynie do samorządów, a przede wszystkim do powiatów. W 2004 r. było to 750 mln zł. Jedną trzecią powiaty wydały na warsztaty terapii zajęciowej (230 mln zł), na turnusy rehabilitacyjne oraz dofinansowanie zakupów (np. wózków, specjalnych klawiatur do komputera).

W Elblągu Rada Miasta, która odpowiada za podział pieniędzy dla niepełnosprawnych, postawiła na rehabilitację zawodową. W 2004 roku na ten cel wydano   2.008.601 zł, w tym:
– przystosowanie stanowisk pracy – 924 tys. 979 zł
– zobowiązania dotyczące zwrotu kosztów wynagrodzeń – 686 tys. 213 zł
– szkolenia – 16 tys. 409 zł
– pożyczki na rozpoczęcie działalności – 381 tys. zł

Na rehabilitację społeczną przeznaczono prawie 2,5 mln (2.436.571zł):
– Warsztaty Terapii Zajęciowej – 1 mln 55 tys. 636 zł
– dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych – 450 tys. zł
– dofinansowanie sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego – 288 tys. 247 zł
– dofinansowanie likwidacji barier – 572 tys. 688 zł
– dofinansowanie sportu i kultury – 70 tys. zł

W skali kraju samorządy w 2004 roku przeszkoliły jedynie ok. 4 tys. osób niepełnosprawnych. W tej grupie zaledwie 8 proc. osób pracuje, reszta żyje z zasiłków.

w tekście wykorzystano materiały z dziennika ”Rzeczpospolita” z 24 stycznia 2005 r.  TF Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 245

Print Friendly, PDF & Email