MON: Zakażony jeden na stu żołnierzy, gotowość wojska bez uszczerbku

MON: Zakażony jeden na stu żołnierzy, gotowość wojska bez uszczerbku
Fot. Pixabay

Wojsko dostosowuje się do sytuacji epidemicznej i poza ogólnymi zaleceniami wprowadza własne regulacje. Zachorowania na COVID dotykają ok. jednego na stu żołnierzy i nie wpływają na gotowość wojska ani wypełniane przez nie zadania – zapewnia MON.

– Ministerstwo Obrony Narodowej we współpracy z pozostałymi służbami ściśle monitoruje sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się COVID-19. Wszystkie podejmowane działania mają na celu minimalizację wpływu koronawirusa na zadania sił zbrojnych, a także ochronę będącego najwyższym priorytetem, zdrowia personelu sił zbrojnych w kraju i za granicą – zapewnił resort w przesłanej PAP informacji.

Poinformował też, że „zachorowania w Wojsku Polskim dotyczą średnio około 1 proc. żołnierzy i nie wpływają na gotowość bojową oraz wypełnianie zadań przez jednostki Sił Zbrojnych RP”. Według danych z ostatniej środy zakażonych było 1206 żołnierzy, w tym 31 podchorążych.

MON przypomniało, że wojsko od początku epidemii jest zaangażowane w pomoc obywatelom oraz wsparcie cywilnego systemu ochrony zdrowia. – Stojąc na pierwszej linii walki z koronawirusem żołnierze są świadomi zagrożenia i bardzo poważnie odnoszą się do procedur bezpieczeństwa – zaznaczył resort.

– Na bieżąco monitorujemy sytuację epidemiczną w kraju oraz obowiązujące w tym zakresie krajowe regulacje prawne, na podstawie których weryfikowane są i aktualizowane uregulowania resortowe, adekwatnie do sytuacji związanej z rozwojem pandemii, dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego i minimalizacji ryzyka występowania zakażeń COVID-19 – oświadczyło MON.

Wypracowane w resorcie regulacje dotyczą m.in. zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników resortu obrony narodowej oraz wojsk sojuszniczych, ochrony zdrowia konsumentów w wojskowych obiektach żywienia zbiorowego, a także działań profilaktycznych w jednostkach szkolnictwa wojskowego, jak uczelnie wojskowe, centra i ośrodki szkolenia.

Obowiązujące w MON zasady poza higieną rąk, zasłanianiem ust i nosa, przejściem na pracę zdalną tam, gdzie to możliwe, dotyczą także m. in. ograniczenia organizacji imprez o charakterze masowym (uroczystości okolicznościowe, odprawy, promocje oficerskie); ograniczenia wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych oraz korzystania z telekonferencji zamiast tradycyjnych odpraw i spotkań.

Na podstawie ogólnych reguł poszczególne podmioty formułują wewnętrzne procedury – każda jednostka organizacyjna opracowuje własne procedury postępowania i uzgadnia je z właściwym terytorialnie Wojskowym Ośrodkiem Medycyny Prewencyjnej. Decyzje podejmują dowódcy, szefowie lub komendanci jednostek i instytucji wojskowych jako osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo kierowanych jednostek organizacyjnych, w tym nadzór nad przestrzeganiem procedur.

Resort przypomniał, że specjalnymi obostrzeniami zostały objęte polskie kontyngenty wojskowe. Przed wylotem w rejon misji obowiązuje 14-dniowe odosobnienie zakończone testem RT-PCR na obecność wirusa SARS-CoV-2. Podobna procedura obowiązuje przy powrocie żołnierzy do kraju, gdzie odosobnienie stosuje się przed wylotem, a badania medyczne i testy RT-PCR odbywają się w specjalnie przygotowanym kontenerowym szpitalu polowym we Wrocławiu.

Ze względu na pandemię koronawirusa także proces wcielenia do WOT przebiega w podwyższonym reżimie sanitarnym – zaznaczyło MON. Przed każdym wcieleniem ochotników, prowadzone są tzw. szybkie testy na obecność przeciwciał, które pozwalają odsunąć w czasie wcielenie osób z wynikiem pozytywnym.

Także w trakcie szkolenia ochotnicy muszą sprostać wymaganiom sanitarnym: obowiązuje zakrywanie nosa i ust maseczkami, kontakt żołnierzy jest ograniczony do zmniejszonych grup szkoleniowych, do których delegowani są ci sami instruktorzy. Zredukowana jest też liczba osób na salach żołnierskich podczas noclegów, odpowiednie procedury obowiązują też na stołówkach. Szczególną wagę przywiązuje się do higieny i dezynfekcji – podkreślił resort.

W MON funkcjonuje Wojskowa Inspekcja Sanitarna, która realizuje zadania zgodnie z ustawą z 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Organy WIS wykonują zadania przy pomocy wojskowych ośrodków medycyny prewencyjnej w Bydgoszczy, Gdyni, Krakowie, Modlinie i Wrocławiu.

MON zaznaczyło, że wszystkie procedury wdrażane w resorcie wynikają wprost z regulacji wprowadzanych przez Radę Ministrów, ministra zdrowia czy głównego inspektora sanitarnego i uwzględniają powszechny system opieki zdrowotnej, w którym znajdują się zarówno żołnierze jak i pracownicy resortu obrony narodowej. Natomiast w przypadku zachorowań na COVID-19 dochodzenia epidemiologiczne prowadzą wojskowi inspektorzy sanitarni, zgodnie z właściwością miejscową i rzeczową oraz obowiązującymi przepisami. (PAP)

Jakub Borowski
Print Friendly, PDF & Email