Mieszkanie na wyciągnięcie ręki. Habitat for Humanity

Mieszkanie na wyciągnięcie ręki. Habitat for Humanity

W Polsce ponad 3,5 miliona rodzin wciąż nie ma własnego mieszkania. Habitat for Humanity – fundacja o międzynarodowym zasięgu – pomaga ludziom najbardziej potrzebującym w uzyskaniu lokum. Od 1992 r. działa także w Polsce.

Fundacja wyrosła z chrześcijańskiej tradycji. Powstała w 1976 r. jako organizacja Habitat for Humanity International (Siedziba dla Ludzkości) z inicjatywy Millarda Fullera – milionera, który rozdał swój majątek ubogim – i jego żony, Lindy. Domy finansowane były przez sponsorów i darczyńców oraz budowane przez ich przyszłych właścicieli własnymi rękoma. Do 2007 r. fundacji udało się przekazać ponad 200 tysięcy mieszkań rodzinom na całym świecie. W Polsce we wspólnie wybudowanych domach mieszka 96 rodzin, kolejnych 18 mieszkań jest w trakcie budowy.

Habitat for Humanity nie przychodzi z pomocą rodzinom patologicznym (zaistniałoby wówczas ryzyko przekształcenia osiedli habitatowskich w zdominowane przez patologie getta), lecz ludziom ubogim i w trudnej sytuacji życiowej (np. matkom samotnie wychowującym dzieci, osobom opiekującym się niepełnosprawnym rodzeństwem). Każdy wniosek osób pragnących skorzystać z pomocy fundacji jest uważnie rozpatrywany – chętni muszą przedstawić liczne dokumenty, przeprowadzany jest wywiad środowiskowy, uczestników programu wybiera Komisja Doboru i Wsparcia Rodzin.

Mieszkania wybudowane z pomocą Habitat for Humanity są skromne, lecz tanie i solidne – w pełni nadają się do zamieszkania na stałe. Są to domy wielorodzinne, od czteromieszkaniowych po dwunasto- czy dwudziestotrzyrodzinne. Ich powierzchnia zależna jest od liczby członków rodziny i wynosi od 10m2/osobę do 81m2 dla 8-osobowej rodziny.

Działalność fundacji nie polega na obdarowywaniu potrzebujących lokalami, lecz na wielostronnej pomocy w ich uzyskaniu. Domy budowane przez Habitat for Humanity powstają dzięki rodzinom, wolontariuszom, darczyńcom i organizacjom habitatowskim z innych krajów. Każda z rodzin wnosi do projektu dwa kapitały. Pierwszy, wkład „zaangażowania” polega na wpłaceniu przez rodzinę 10% wartości mieszkania, a następnie spłacaniu pozostałych kosztów budowy w nieoprocentowanych ratach, rozłożonych na 30 lat. Drugi kapitał, zwany kapitałem „potu” to obowiązek przepracowania przez przyszłych lokatorów 500 lub więcej godzin na budowie domu własnego lub przeznaczonego dla innych rodzin. Pieniądze wpłacane przez rodziny i darczyńców przeznaczane są na budowę kolejnych mieszkań.

Osoby, które z pomocą Habitat for Humanity pragną wybudować własny „ciepły kąt” muszą zebrać grupę innych chętnych rodzin; w ten sposób powstają lokalne organizacje (afiliaty) Habitatu. W Polsce afiliaty te znajdują się w Gdańsku, Gliwicach, Wrocławiu i Warszawie. Rodziny muszą ponadto spełniać pewne warunki: zdobyć mieszkanie mogą osoby, które żyją w skandalicznych warunkach, w przeludnieniu, bez prawa do lokalu lub ziemi. Ponadto górna granica widełek dochodu musi wynosić 70% średniej krajowej lub średniej pensji w danym regionie; jest to taka wielkość przychodu, która uniemożliwia zaciągnięcie kredytu w jakimkolwiek banku.

Partnerami Habitat for Humanity są różne stowarzyszenia, takie jak: Caritas Polska, Monar, Polski Czerwony Krzyż itp., a także firmy prywatne.

Od niedawna fundacja prowadzi działalność wspomagającą wspólnoty mieszkaniowe w remontach mieszkań niespełniających podstawowych standardów, a także udziela mikropożyczek osobom niepełnosprawnym na adaptację i remont lokali.

Zdjęcie, na którym przedstawiono stawianie habitatowskiego budynku w Gdańsku, pochodzi ze strony: www.gdansk.habitat.pl  DS Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 2358

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.