Międzynarodowy Dzień Białej Laski - życzenia

Międzynarodowy Dzień Białej Laski - życzenia
Fot. freeimages.com

15 października to wyjątkowa data dla osób z dysfunkcją wzroku. Tego dnia obchodzą oni swoje święto – Międzynarodowy Dzień Białej Laski. Z tej okazji Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych wystosowali swoje życzenia.

15 października to dzień, w którym niewidomi i niedowidzący w wielu krajach mogą zwrócić uwagę całemu społeczeństwu na swoje problemy wynikające z ich niepełnosprawności. Biała laska pomaga niewidomym w poruszaniu się w miejskiej przestrzeni. Umożliwia ona rozpoznanie terenu i sygnalizuje innym użytkownikom ruchu pieszego dysfunkcję wzroku. Pomysłodawcą laski był James Biggs, który stracił wzrok w wyniku wypadku w 1921 roku. Białe laski początkowo upowszechniły się w Anglii w latach 30. minionego stulecia.

Z okazji dzisiejszego święta swoje życzenia osobom z dysfunkcją wzroku złożyli Prezes PFRON Krzysztof Michałkiewicz, Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg oraz Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Prezentujemy je poniżej:


Szanowni Państwo,

15 października, od ponad pół wieku, na świecie obchodzimy święto osób niewidomych i niedowidzących. To Międzynarodowy Dzień Białej Laski. Obchody tego dnia mają zwrócić naszą uwagę na potrzeby osób z niepełnosprawnością narządu wzroku oraz wzmocnić starania o ich coraz pełniejszą integrację ze społeczeństwem.

Z okazji tego międzynarodowego święta składam Państwu najserdeczniejsze życzenia. Życzę zrozumienia i równych szans w życiu społecznym, wiary w siebie i innych ludzi, odwagi do podejmowania nowych wyzwań oraz zapału i wytrwałości do ich realizacji.

Życzę społeczeństwa bez barier i ograniczeń, otwartego, przyjaznego i dostępnego, wierząc, że dzięki postępom medycyny, rozwojowi technologii, wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań, a zwłaszcza staraniom nas wszystkich uda się stworzyć świat przyjazny dla każdego.

Z serdecznymi pozdrowieniami
Krzysztof Michałkiewicz


Szanowni Państwo,

15 października to wyjątkowa data – właśnie dzisiaj przypada Międzynarodowy Dzień Białej Laski, czyli święto osób niewidomych i niedowidzących obchodzone już od 1964 roku. W Polsce po raz pierwszy oficjalne obchody tego dnia odbyły się w 1993 roku.

Dzisiejsze święto to dobra okazja do zwrócenia szczególnej uwagi na sytuację i potrzeby osób niewidomych i niedowidzących. Chociaż pozbawieni zmysłu wzroku, nierzadko widzą więcej niż inni. Uczą nas wrażliwości, doceniania codzienności, która – chociaż nie zawsze jest kolorowa – daje się zaakceptować, daje się lubić. Uczą, że niepełnosprawność nie musi wykluczać i ograniczać, że można odnosić sukcesy zawodowe, realizować swoje pasje, spełniać marzenia, mieć szczęśliwe życie rodzinne.

Dużo zmienia się na lepsze, przestrzeń publiczna jest coraz lepiej dostosowana do potrzeb osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, ale wiem, że wciąż wiele jest do zrobienia zarówno od strony infrastrukturalnej, jak i mentalnej. Wierzę, że jesteśmy na dobrej ku temu drodze i wspólnie uda nam się znieść bariery, które wciąż w wielu miejscach występują.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski życzę wszystkim osobom niewidomym, niedowidzącym, a także ich bliskim – wszelkiej pomyślności, wytrwałości w przezwyciężaniu trudności, dużo zdrowia i codziennego uśmiechu, z którym zwyczajnie łatwiej iść przez życie.

Z wyrazami szacunku,
Marlena Maląg
Minister Rodziny i Polityki Społecznej


Szanowni Państwo,

15 października to wyjątkowa data – właśnie dzisiaj przypada Międzynarodowy Dzień Białej Laski, czyli święto osób niewidomych i niedowidzących obchodzone już od 1964 roku. W Polsce po raz pierwszy oficjalne obchody tego dnia odbyły się w 1993 roku.

Dzisiejsze święto to dobra okazja do zwrócenia szczególnej uwagi na sytuację i potrzeby osób niewidomych i niedowidzących. Chociaż pozbawieni zmysłu wzroku, nierzadko widzą więcej niż inni. Uczą nas wrażliwości, doceniania codzienności, która – chociaż nie zawsze jest kolorowa – daje się zaakceptować, daje się lubić. Uczą, że niepełnosprawność nie musi wykluczać i ograniczać, że można odnosić sukcesy zawodowe, realizować swoje pasje, spełniać marzenia, mieć szczęśliwe życie rodzinne.

Dużo zmienia się na lepsze, przestrzeń publiczna jest coraz lepiej dostosowana do potrzeb osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, ale wiem, że wciąż wiele jest do zrobienia zarówno od strony infrastrukturalnej, jak i mentalnej. Wierzę, że jesteśmy na dobrej ku temu drodze i wspólnie uda nam się znieść bariery, które wciąż w wielu miejscach występują.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych życzy wszystkim osobom niewidomym, niedowidzącym, a także ich bliskim – wszelkiej pomyślności, wytrwałości w przezwyciężaniu trudności, dużo zdrowia i codziennego uśmiechu, z którym zwyczajnie łatwiej iść przez życie.

Biuro Pełnomocnika Rządu
do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Print Friendly, PDF & Email