Międzynarodowa debata we Wrocławiu

Międzynarodowa debata we Wrocławiu
Fot. Adminstrator

10 września we Wrocławiu odbędzię się konwencja pn. Rola ekonomii społecznej w aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych – na bazie doświadczeń międzynarodowych i krajowych.

Na spotkanie zaproszono przedstawicieli instytucji publicznych, rządowych i samorządowych, instytucji naukowo-badawczych oraz organizacji pozarządowych (ok. 90 – 100 osób), mi.in. przedstawicieli Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych.
Referaty będą wygłaszane w języku polskim, niemieckim i angielskim, zapewniono tłumaczenie symultaniczne.
W programie przewidziano wystąpienia prof. Piotra Sałustowicza, przedstawiciela Rzecznika Praw Obywatelskich, ekspertów: z Finlandii, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Polski, ekspertów  projektu Equal oraz przedstawiciela Towarzystwa im. Św. Brata Alberta we Wrocławiu. Moderatorami w dyskusjach będą: dr Władysław Sidorowicz,  S. Białecki oraz Sławomir Piechota.
Spotkanie odbędzie się w Ratuszu w godzinach od 9.40 do 17.00. Uczestników powita Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz.
Organizatorami konwencji są: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej ( Program Equal ), Rzecznik Praw Obywatelskich, Urząd Miejski Wrocławia oraz Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych.
   Bliższe informacje można uzyskać  w Urzędzie Miejskim Wrocławia – Wydział Zdrowia, ul. G..Zapolskiej 2/4; 50-032 Wrocław; tel.: +48 71 340 76 07, fax.: +48 71 340 79 94, tel.: 600-904-881.Sekretarz Zespołu organizacyjnego: Jarosław Perduta, e-mail: perduta@um.wroc.pl; perduta@o2.pl.  

  ESzC Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 517

Print Friendly, PDF & Email