Miasto Elbląg zapewnia dowóz na szczepienia

Miasto Elbląg zapewnia dowóz na szczepienia
Fot. materiały prasowe

Gmina Miasto Elbląg organizuje dowóz dla osób niepełnosprawnych oraz osób powyżej 70 roku życia, które nie mogą samodzielnie dotrzeć do punktu szczepienia (zgodnie z decyzją i wytycznymi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego).

Transport przeznaczony jest dla niepełnosprawnych mieszkańców Elbląga posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami oraz osób powyżej 70 roku życia mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego względem miejsca zamieszkania – punktu szczepień.

Potrzebę transportu należy zgłaszać w punkcie szczepień podczas rejestracji lub poprzez miejską infolinię.

Infolinia dotycząca dowozu:
Pod koniec ubiegłego tygodnia w Urzędzie Miejskim w Elblągu uruchomiona została infolinia, która funkcjonować będzie w dni robocze w godzinach od 8 do 15. Numer infolinii: 55 221 21 20.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia i realizacji usługi transportu będzie:

1. posiadanie wyznaczonego terminu szczepienia – osoba zgłaszająca potrzebę usługi poprzez infolinię będzie musiała podać wyznaczony dzień i godzinę szczepienia oraz punkt szczepień;

2. w przypadku osób niepełnosprawnych – posiadanie aktualnego orzeczenia z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R (upośledzenie narządu ruchu)  lub N (choroby neurologiczne) lub aktualnego orzeczenia z ZUS o I grupie inwalidzkiej, z w/w schorzeniami
– w przypadku pozostałych osób powyżej 70 roku życia – złożenie oświadczenia o braku możliwości samodzielnego dotarcia do punktu szczepień

3. zgłoszenie potrzeby transportu niezwłocznie z chwilą wyznaczenia terminu szczepienia, nie później niż na 1 dzień przed wyznaczonym terminem szczepienia.

W ustalonym terminie i godzinie nastąpi transport z miejsca zamieszkania do punktu szczepień i z powrotem, samochodem dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

WAŻNE!
Dowozem do punktu szczepień realizowanym przez Urząd Miejski w Elblągu nie mogą być objęte osoby:

  • które ze względów zdrowotnych wymagają użycia transportu sanitarnego. Transport taki realizowany powinien być ze wskazań medycznych po uprzedniej decyzji lekarza o kwalifikacji do takiego transportu;
  • które z uwagi na stan zdrowia wymagają podania szczepionki przez zespół wyjazdowy w miejscu zamieszkania. W takim celu, przy dokonywaniu rejestracji na szczepienie, należy ustalić, czy wybrany punkt szczepień dysponuje zespołem wyjazdowym.

Urzędnicy apelują, aby w przypadku, gdy osoby wymagające dowozu nie będą w stanie samodzielnie skorzystać ze środka transportu, zapewnić w miarę możliwości wsparcie drugiej osoby (członka rodziny lub opiekuna), a w przypadku wystąpienia barier architektonicznych uniemożliwiających dotarcie do środka transportu, rozważyć podanie szczepionki przez zespół wyjazdowy punktu szczepień.

Print Friendly, PDF & Email