MFiPR: 500 mln zł na szybką pomoc dla instytucji opieki

MFiPR: 500 mln zł na szybką pomoc dla instytucji opieki
Fot. Pixabay

Resort funduszy i polityki regionalnej wraz z resortem rodziny, pracy i polityki społecznej włączył do Funduszowego Pakietu Antywirusowego 500 mln zł na szybką pomoc dla instytucji opieki – poinformowało w środę Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

– To dzięki możliwościom jakie daje niedawno przyjęta specustawa funduszowa mogliśmy tak szybko zareagować na potrzeby między innymi domów pomocy społecznej i domów dziecka. Pensjonariusze i podopieczni tych placówek są szczególnie narażeni na skutki epidemii wywołanej przez koronawirus. W Funduszowym Pakiecie Antywirusowym mamy pół miliarda złotych z Europejskiego Funduszu Społecznego na pomoc dla samorządów wspierających te instytucje. To pieniądze na ochronę zdrowia osób w nich przebywających i personelu, ale też na zakup sprzętu niezbędnego do nauki zdalnej i zwiększania kompetencji cyfrowych dzieci korzystających z placówek pieczy zastępczej – podkreśliła cytowana w komunikacie minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

– Solidarność społeczna i współpraca są dzisiaj szczególnie ważne. Dotyczy to również szerokiej współpracy międzyresortowej. Bardzo się cieszę, że możemy zaoferować realne wsparcie samorządom prowadzącym instytucje opieki, między innymi placówki opiekuńczo-wychowawcze i domy pomocy społecznej. Kierowane przeze mnie Ministerstwo Rodziny codziennie monitoruje sytuację w placówkach. Dodatkowe 500 milionów złotych pozwoli pomóc samorządom zabezpieczyć zarówno podopiecznych i mieszkańców, jak i pracowników. Bezpieczeństwo to absolutny priorytet – powiedziała cytowana w komunikacie minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Resort funduszy i polityki regionalnej wyjaśnił, że niemal 130 mln zł to kwota, którą zarezerwowano na wsparcie w czasie epidemii dzieci i pracowników placówek rodzinnych oraz innych miejsc pieczy zastępczej, w tym domów dziecka. Dodał, że środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego i skorzysta z nich ponad 20 tysięcy rodzin oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej.

Zaznaczył, że potrzeby dzieci i ich opiekunów zostały przeanalizowane przez urzędy wojewódzkie, z którymi MRPiPS współpracuje przy realizacji tego projektu. Przewidziano w nim m.in. zakup wyposażenia potrzebnego do zdalnego nauczania, w tym laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego; zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią, w tym maseczek, rękawiczek, środków dezynfekcyjnych; oraz zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny lub izolacji dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

Resort wyjaśnił, że blisko 350 milionów złotych, również pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego, zostanie przeznaczonych na poprawę sytuacji mieszkańców ponad 800 domów pomocy społecznej, a projekty będą realizowane przez 16 regionalnych ośrodków polityki społecznej w formule grantowej lub partnerskiej. Dodał, że ich celem jest ochrona życia i zdrowia pensjonariuszy DPS oraz zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19.

MFiPR poinformowało, że wsparcie będzie przeznaczone także na zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom DPS, którzy na co dzień mają kontakt z osobami znajdującymi się w grupie podwyższonego ryzyka. Oceniło, że dzięki funduszom będą możliwe m.in. zakup środków ochrony indywidualnej; zapewnienie miejsc tymczasowego pobytu dla mieszkańców i kadry DPS; zakup testów wykrywających COVID-19; dopłaty do wynagrodzeń personelu tych placówek oraz dofinansowanie tymczasowego zatrudnienia nowych osób.

Dodano, że to wsparcie uzupełnia działania finansowane przez samorządy województw, w których na podstawie rekomendacji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wykorzystywane są środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w regionalnych programach operacyjnych.

Radosław Jankiewicz (PAP)
Fot. Pixabay
Print Friendly, PDF & Email