MEN i GIS o organizacji zajęć w nowym roku szkolnym

MEN i GIS o organizacji zajęć w nowym roku szkolnym
Fot. Beata Misztal

MEN podjęło decyzję, że uczniowie od 1 września wrócą do nauki stacjonarnej. Decyzja ta sprawiła, że wśród rodziców dzieci i wśród nauczycieli oraz dyrektorów szkół pojawiło się wiele pytań. Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski oraz z-ca Głównego Inspektora Sanitarnego Izabela Kucharska przedstawili dziś szczegółowe wytyczne dot. organizacji zajęć i postępowania w przypadku podejrzenia zakażeniem lub potwierdzenia zakażenia u ucznia.

– Obecna sytuacja epidemiczna pozwala na to, by w zdecydowanej większości szkół, przedszkoli, żłobków, można było przywrócić standardowe zajęcia polegające na bezpośrednim kontakcie nauczyciela z uczniami – zaznaczył na wstępnie dzisiejszej konferencji prasowej Dariusz Piontkowski.

Organizacja zajęć lekcyjnych w szkołach wywołuje jednak wiele pytań. Sam minister Piontkowski przyznał, że do jego ministerstwa trafiło wiele zapytań od dyrektorów szkół i rodziców uczniów. Stąd też ministerstwo edukacji wraz z inspekcją sanitarną postanowiły dziś na te najczęściej zadawane pytania odpowiedzieć.

Wakacje ucznia za granicą

Wśród najczęściej zadawanych pytań pojawiło się to o sytuację, w której uczeń wraz z rodzicami w ostatnich dniach sierpnia przebywał za granicą (np. w Hiszpanii, która ostatnio znów notuje zwiększone ilości zakażeń).

– Pobyt za granicą, jak i w innym miejscu wypoczynku nie oznacza automatycznie zakażenia się koronwirusem. Na razie nie ma jakichś restrykcji związanych z podróżami, w związku z tym nie ma póki co wskazania z którego ewentualnie kraju powrót miałby oznaczać jakieś dodatkowe obostrzenia (np. kwarantannę – red.) – wskazał minister edukacji. – Gdy minister zdrowia i inspekcja sanitarna zarekomendują tego typu postępowania, to wtedy pojawią się informacje mówiące, że powrót z danego kraju oznaczał będzie jakieś dodatkowe restrykcje. Na dzień dzisiejszy takich obostrzeń nie ma – dodał.

Kwarantanna członka rodziny

Drugim najczęściej zadawanym pytaniem było to o sytuację, w której inspekcja sanitarna nakłada obowiązkową kwarantannę na członków rodziny danego ucznia (np. rodziców) – czy dziecko (uczeń) również podlega kwarantannie i nie może przez okres 14 dni uczęszczać do szkoły? Odpowiedź brzmi – TAK.

– Jeżeli członek rodziny znajduje się w kwarantannie, to pozostali członkowie zamieszkujący w jednym gospodarstwie domowym również tej kwarantannie podlegają i uczeń również tej kwarantannie podlega – wyjaśnił szef resortu edukacji.

Organizacja lekcji w szkołach – reżim sanitarny

MEN wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym opracowały szczegółowe wytyczne dla szkół, przedszkoli i żłobków. Powstał także specjalny kodeks w formie graficznej, na którym spisano najważniejsze wytyczne skierowane do uczniów. W formie plakatów zawisną one w szkołach.

– Mamy nadzieję, że te skrócone wersje zaleceń GIS w formie graficznej będą bardziej przemawiały do rodziców czy uczniów – zaznaczył Piontkowski. – Jest chociażby taka wskazówka dla rodzica, który udaje się do szkoły, żeby tak jak w każdym innym miejscu publicznym, zdezynfekował ręce, założył maseczkę, zachował dystans społeczny – dodał.

Same lekcje będą się odbywały w formie tradycyjnej – uczniowie i nauczyciele w szkołach. Główną wytyczną jest bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust oraz regularne czyszczenie pomieszczeń. Uczniowie w klasach nie będą musieli nosić maseczek. W miarę możliwości zaleca się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły.

Powinna być tam ograniczona do minimum ilość osób trzecich. GIS rekomenduje także, by w taki sposób organizować funkcjonowanie placówki, by – jeśli to możliwe – część klas rozpoczynała lekcje później, tak by ograniczyć ilość osób przebywających jednocześnie w pomieszczeniach wspólnych (np. w szatni).

Kolejnym wskazaniem jest organizowanie przerw w taki sposób, by uczniowie poszczególnych klas spędzali przerwy na korytarzu rotacyjne, tak by ilość osób na korytarzu szkolnym była ograniczana. Istotne jest także systematyczne wietrzenie pomieszczeń.

Jak zaznaczyła Izabela Kucharska, z-ca Głównego Inspektora Sanitarnego, wśród zaleceń jest i to, by – jeśli jest to możliwe – to nauczyciele zmieniali sale lekcyjne, a nie uczniowie.

GIS zwrócił także uwagę na zajęcia świetlicowe. Wskazano, by były one organizowane tylko dla dzieci, dla których jest to niezbędne (bo np. oczekują na powrót do domu – przyjazd rodzica lub autobusu szkolnego).

GIS zaapelował również o codzienny pomiar temperatury ciała zarówno uczniów jak i nauczycieli (za zgodą rodziców i nauczycieli) przed wejściem na teren placówki.

Wśród wytycznych GIS znajduje się także zapis dotyczący stołówek szkolnych. Zgodnie z wprowadzonymi przepisami dyrektor szkoły może wprowadzić dwie dłuższe przerwy (tzw. obiadowe), tak by w stołówce szkolnej nie przebywało zbyt dużo uczniów. Powierzchnie dotykane przez dzieci (blaty stołów, krzesła) powinny być między poszczególnymi grupami dezynfekowane.

Zakażenie na terenie szkoły – co wtedy?

W uzasadnionych przypadkach możliwe będzie przejście na model mieszany (nauczanie stacjonarne i zdalne) lub całkowicie zdalny (nauczanie tylko online).

Decyzja o przejściu na jeden z dwóch wspomnianych wyżej modeli uzależniona jest od rozwoju epidemii w danym środowisku oraz sytuacji podejrzenia lub wykrycia przypadku koronawirusa w danej placówce. To właściwy dla danego terenu inspektor sanitarny będzie podejmował decyzję o ilości osób kierowanych na kwarantannę.

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego będzie kluczowa dla dyrektora szkoły lub placówki i organu prowadzącego w przejściu na system kształcenia „mieszany” lub „zdalny”.

– Model mieszany może zostać zastosowany wtedy gdy jakaś grupa uczniów (np. uczniowie jednej klasy – red.) znajdą się w kwarantannie, wówczas nie chcielibyśmy, by tracili oni kontakt z nauczycielem i nie mogli kontynuować nauki, stąd postulujemy, by przy pozytywnej opinii powiatowego inspektora sanitarnego tacy uczniowie mogli mieć kształcenie na odległość – wskazuje Dariusz Piontkowski.

Jak dodał, podobnie będzie w przypadku osoby, która ma stwierdzone inne choroby przewlekłe i w ocenie lekarza kontakt takiego ucznia z osobą zakażoną koronawirusem, może negatywnie wpłynąć na jego ogólny stan zdrowia.

– Należy przy tym pamiętać, że taka osoba ma również zakaz wychodzenia do sklepu, zakaz grania w piłkę na boisku, zakaz wyjeżdżania na wakacje. Taka opinia lekarza będzie miała swoje dalsze konsekwencje w kwestii poruszania się tego ucznia – zaznaczył szef MEN.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przewiduje, że nauczanie w dwóch wspomnianych trybach będzie wprowadzane tylko na okres wzmożonego zagrożenia epidemicznego i będzie trwało maksymalnie do dwóch tygodni.

Podejrzenie zakażenia koronawirusem

– Jeśli rodzić przed pójściem dziecka do szkoły zaobserwuje niepokojące objawy, to zdecydowanie rekomendujemy, aby dziecko pozostało w domu, aby skonsultować się z lekarzem, skorzystać z teleporady medycznej i stosować się do zaleceń lekarza – wskazała Izabela Kucharska.

Możliwe jest jednak także wystąpienie sytuacji, w której dziecko podczas lekcji zaczyna wykazywać symptomy podobne do choroby COVID-19. Jak wtedy postępować?

– W pierwszej kolejności nauczyciel powinien pamiętać o tym, aby możliwie jak najszybciej to dziecko odseparować od pozostałych uczniów z klasy. Rekomendujemy, aby każda placówka miała dedykowaną tak zwaną izolatkę, czyli miejsce, w którym to dziecko bezpiecznie będzie mogło przebywać do czasu podjęcia decyzji, a następnie w konsultacji z rodzicem przeprowadzić pomiar temperatury – wyjaśnia Kucharska.

Jeśli okaże się, że dziecko ma podwyższoną temperaturę ciała, to rodzice powinni dziecko odebrać, zabrać do domu i dalej postępować zgodnie z zaleceniami lekarza.

– W uzasadnionych przypadkach podejrzenia zakażenia koroanwirusem powiadamiany jest Powiatowy Inspektor Sanitarny. Jeśli okaże się, że u dziecka z podejrzeniem koronawirusa, badanie laboratoryjne da wynik pozytywny, wówczas rozpoczyna się procedura dochodzenia epidemicznego i wtedy my jako inspekcja sanitarna wyszukujemy osoby z bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną, następnie w zależności od rodzaju tego kontaktu, kierujemy te osoby na kwarantannę – tłumaczy Kucharska.

Jeśli w placówce pojawi się potwierdzony testem na obecność koronawirusa przypadek zakażenia, to Powiatowy Inspektor Sanitarny może podjąć także decyzję o czasowym zamknięciu danej placówki.

– Drugi element, który bierzemy pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o częściowym zamknięciu lub unieruchomieniu czasowym szkoły, to lokalna sytuacja epidemiologiczna – wskazuje Izabela Kucharska, z-ca Głównego Inspektora Sanitarnego.

Kucharska wskazała także, że w przypadku szkół znajdujących się na terenie tzw. strefy czerwonej obowiązywał będzie zakaz organizowania imprez szkolnych, apeli (także tych inaugurujących nowy rok szkolny), a także wycieczek szkolnych. W tzw. strefie żółtej możliwe jest organizowanie wydarzeń szkolnych do max. 100 osób).

Szef resortu edukacji zaznaczył, że cały czas monitorowana jest sytuacja epidemiczna w całej Polsce i nie wyklucza takiej sytuacji, że w trakcie roku szkolnego mogą być również podejmowane decyzje o zastosowaniu nauki zdalnej we wszystkich szkołach.

Fot. Beata Misztal
Print Friendly, PDF & Email