Market jest. Rondo pod koniec roku

Market jest. Rondo pod koniec roku

Ruszyły prace przy budowie ronda na skrzyżowaniu ulic Warszawska – Żuławska.  Teren, na którym ma ono powstać został już przekazany inwestorowi realizującemu Castoramę. Planowany termin zakończenia robót to koniec III kwartału 2019 roku.

Aktualnie trwają roboty związane ze wzmocnieniem podłoża gruntowego poza istniejącym układem drogowym i nie wpływają bezpośrednio na ruch drogowy. W II połowie kwietnia wykonawca robót zamierza wejść z pracami na część skrzyżowania.

Po zatwierdzeniu zakresów etapowania prac i projektu tymczasowej organizacji ruchu, Departament Zarząd Dróg na bieżąco będzie informował o utrudnieniach, zmianach w organizacji ruchu oraz ewentualnych objazdach.

Zgodnie z umową drogową rondo realizowane będzie staraniem i na koszt inwestora Castoramy.