„Mama 4+” na Warmii i Mazurach. Ile wniosków złożono? 

„Mama 4+” na Warmii i Mazurach. Ile wniosków złożono? 
Kto, kiedy i na jakich zasadach otrzyma świadczenie?

Wnioski o rodzicielskie świadczenie uzupełniające w naszym województwie złożyło prawie 2400 osób, a wśród nich 2 ojców. Decyzje zostały wydane już prawie 500 osobom. Zainteresowanie nowym świadczeniem jest duże. Ponad 7 tys. klientów odwiedziło nasze placówki aby dowiedzieć się szczegółów nt. świadczenia .

Od 1 marca 2019 r. ruszył program Mama 4+. Celem rodzicielskiego świadczenia jest zapewnienie niezbędnych środków utrzymania osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia, aby wychowywać dzieci lub z tego powodu w ogóle go nie podjęły.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające może być przyznane matce, która ukończyła 60 lat oraz urodziła i wychowała lub tylko wychowała co najmniej czworo dzieci, a także ojcu, który ukończył 65 lat oraz wychował co najmniej czworo dzieci, ponieważ matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała. Ponadto trzeba udowodnić, że nie posiada się dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania. RSU przysługuje pod warunkiem zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trakcie jego pobierania. Ośrodek interesów życiowych musi być na terytorium Polski przez co najmniej 10 lat (po ukończeniu 16 roku życia). Należy również posiadać polskie obywatelstwo lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich UE albo państw członkowskich EFTA i mieć prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, lub zalegalizowany pobyt w Polsce.

Aby otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające, należy złożyć wniosek oraz oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej. Do wniosku o rodzicielskie świadczenie uzupełniające należy dołączyć:

– akty urodzenia dzieci lub orzeczenia sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dziećmi,

– informację o numerach PESEL dzieci,

– a także inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie i wysokość świadczenia.

Druki wniosku i oświadczenia są dostępne na salach obsługi klientów w placówkach ZUS oraz na www.zus.pl.

Print Friendly, PDF & Email