Łódź: Od 1 sierpnia rodziny mogą odwiedzać najbliższych w DPS-ach

Łódź: Od 1 sierpnia rodziny mogą odwiedzać najbliższych w DPS-ach
Fot. Pixabay

Na polecenie prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ przygotował wytyczne, które umożliwiają spotkania mieszkańców Domów Pomocy Społecznej z rodzinami. Zasady te zostały uzgodnione z Powiatową Stacją Sanitarno–Epidemiologiczną w Łodzi. Wizyty są możliwe od wczoraj (1 sierpnia)

Obowiązujący reżim sanitarny to między innymi specjalne pomieszczenie na spotkania, maseczki, dezynfekcja rąk, wietrzenie sal, pomiar temperatury oraz wypełnienie ankiety przed wejściem na teren budynku.

Jakie warunki będą musieli spełnić bliscy odwiedzający mieszkańców łódzkich DPS?

Miasto opublikowało wszystkie wytyczne:

 • termin wizyty musi być wcześniej umówiony z DPS;
 • spotkanie nie będzie mogło trwać dłużej niż pół godziny;
 • osoba odwiedzająca będzie miała wykonany przed spotkaniem pomiar temperatury; jeśli temperatura przekroczy 37,6  stopni C lub odwiedzający będzie miał objawy infekcji (kaszel, katar) – wizyta nie będzie możliwa;
 • gość będzie musiał też założyć, wchodząc do DPS, maseczkę ochronną, rękawiczki oraz zdezynfekować ręce ;
 • w czasie spotkania maseczkę będzie musiał też założyć mieszkaniec domu (o ile stan jego zdrowia na to pozwala);
 • odwiedzający będą wypełniać ankietę przed wejściem do Domu; będą musieli odpowiedzieć na pytania dotyczące m.in. kontaktów z osobami podejrzanymi lub chorymi na koronawirusa, o niedawny powrót z rejonów świata, w których występują wzmożone zachorowania na COVID-19 oraz o niepokojące objawy chorobowe u siebie czy najbliższej rodziny;
 • wizyta odbywać się będzie w wyznaczonym pomieszczeniu na terenie Domu lub w przypadku, gdy warunki pogodowe na to pozwolą – w ogrodzie domu;
 • w czasie spotkania musi być zapewniona możliwość zachowania dystansu, czyli np. stolik, który oddzieli pensjonariusza DPS od osoby odwiedzającej; Domy muszą przygotować odpowiednio duże pomieszczenia, które pozwolą, by na każdą osobę przypadały 4 mkw.;
 • pokoje spotkań i sprzęty (krzesła, stoły) będą dezynfekowane po każdym spotkaniu oraz wietrzone przed kolejną wizytą;
 • odwiedzający może podczas wizyty przekazać paczkę, jednak musi  być ona wyraźnie oznaczona imieniem i nazwiskiem mieszkańca DPS oraz zapakowana w sposób umożliwiający przeprowadzenie jej dezynfekcji;
 • w wyjątkowych przypadkach, gdy stan zdrowia mieszkańca nie pozwala na przewiezienie go np. przy pomocy wózka dla osób niepełnosprawnych do miejsca przeznaczonego na wizyty, spotkanie może zostać zorganizowane w pokoju mieszkańca; jednak osoby odwiedzające powinny być ubrane w fartuch, maseczki, przyłbice, rękawiczki i ochraniacze na obuwie, zaś osoba odwiedzana powinna mieć maseczkę, jeśli jej stan zdrowia na to pozwala. Wszystkie powierzchnie po takiej wizycie będą zdezynfekowane, a pomieszczenie wietrzone.
Źródło: UM Łódź
Fot. Pixabay
Print Friendly, PDF & Email