Lepszy dostęp do świadczeń zdrowotnych

Lepszy dostęp do świadczeń zdrowotnych
Fot. Pixabay

Zestawy testów do diagnozowania m.in. zaburzeń depresyjnych i osobowości o łącznej wartości ponad 42 tys. zł zostały zakupione z budżetu Gdańska i użyczone Wojewódzkiemu Szpitalowi Psychiatrycznemu im. prof. Tadeusza Bilikiewicza przy ul. Srebrniki. W ciągu trzech lat z kasy miasta na poprawę dostępu do szpitali i podniesienie jakości świadczonych usług ma być wydane ponad 4 mln zł, głównie na aparaturę, sprzęt i wyposażenie medyczne.

Tylko w tym roku samorząd na doposażenie placówek służby zdrowia przeznacza prawie 2 mln zł. W następnych dwóch latach – po ponad milion złotych każdego roku. Wojewódzki Szpital Psychiatryczny przy ul. Srebrnik otrzymał zestawy testów do diagnozowania m.in. zaburzeń depresyjnych dla dorosłych, dzieci i młodzieży oraz zaburzeń osobowości. Dzięki zakupionym testom uaktualniono także wersje testów do badania i oceny inteligencji oraz kwestionariusze radzenia sobie ze stresem. Testy pozwolą na zapewnienie pacjentom, którzy w znakomitej większości są mieszkańcami Gdańska, lepszej opieki psychologicznej i medycznej oraz usprawnią proces stawiania diagnozy.

Gdańsk wspiera szpitale na mocy porozumienia podpisanego w sierpniu bieżącego roku przez prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza i marszałka województwa pomorskiego, Mieczysława Struka. Celem umowy jest wieloletnia współpraca na rzecz wsparcia pacjentów m.in. szpitali: im. Mikołaja Kopernika i im. św. Wojciecha oraz psychiatrycznego przy ul. Srebrniki. Dzięki dofinansowaniu przez samorząd szpitale będą mogły podnieść standardy oraz bezpieczeństwo wykonanych usług medycznych i zwiększyć dostęp do świadczeń zdrowotnych.

Współpraca pomiędzy samorządami wynika m.in. z Regionalnej Mapy Potrzeb Zdrowotnych dla Województwa Pomorskiego i dotyczy np. realizacji wspólnych programów profilaktycznych, promocji zdrowia i przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym (m.in. nowotworom, schorzeniom układu krążenia i cukrzycy).

Print Friendly, PDF & Email