Kultura: Zwiedzanie bez barier

Kultura: Zwiedzanie bez barier

Do grona instytucji kultury, które są przyjazne osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, dołączyło Muzeum Lubelskie. Jego oferta kulturalna stanie się dostępna dla osób z dysfunkcją wzroku i słuchu dzięki zakupowi odpowiedniego wyposażenia.

Muzeum Lubelskie zakupiło 10 zestawów do audiodeskrypcji dla osób niewidomych i niedowidzących, dostępnych bezpłatnie na czas zwiedzania. Osoby z niepełnosprawnością wzroku mogą zapoznać się z architekturą oraz rozmieszczeniem poszczególnych malowideł Kaplicy Trójcy Świętej dzięki specjalnej mapie tyflograficznej, która została umieszczona we wnętrzu Kaplicy. Mapa jest opisana Braill’em oraz udźwiękowiona przy pomocy specjalnych etykiet, które można odtworzyć  przy pomocy urządzenia dostępnego na miejscu. Możliwe jest też zwiedzanie muzeum w towarzystwie psa przewodnika lub psa asystującego.

Dla osób z dysfunkcją słuchu przygotowano system wspomagania słuchu w kasie muzealnej i sklepiku – stanowiskową pętlę indukcyjną. Zwiedzający posługujący się aparatami słuchowymi mogą również wypożyczyć audioprzewodnik po Muzeum i indywidualnie korzystać z przenośnych pętli indukcyjnych. Muzeum Lubelskie zakupiło też tablety, na których znajdują się informacje tekstowe na temat historii muzeum oraz wystaw stałych, a także filmy o wybranych ekspozycjach w polskim języku migowy. Na czas zwiedzania tablety wypożyczane są bezpłatnie.

Urządzenia, które ułatwią osobom z niepełnosprawnościami dostęp do oferty kulturalnej, stały się częścią wyposażenia muzeum dzięki dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Infrastruktura Kultury”. Oprócz wspomnianych udogodnień na liście zakupionych urządzeń znajdują się: system tourguide do oprowadzania z audiodeskrypcją na żywo, drukarka 3D do wykonywania kopii najcenniejszych eksponatów do poznawania dotykiem oraz ekran wielkoformatowy, rzutnik i odtwarzacz do projekcji filmowych z audiodeskrypcją na żywo.

Szczegółowe informacje na temat dostępności Muzeum Lubelskiego można znaleźć w informatorze.

Źródło i fot.: lublin.eu

  oprac. MS Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 17221