Kultura: XX Wenta Dobroczynna już w lutym

Kultura: XX Wenta Dobroczynna już w lutym

4 lutego br. o godz. 15 w Warmińsko–Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie odbędzie się XX Wenta Dobroczynna Akcji Katolickiej Archidiecezji Warmińskiej „Podaruj im trochę serca”. W programie przewidziany jest koncert zespołu „PECTUS” oraz aukcja obrazów i darów VIP. Pieniądze z wydarzenia zasilą konto Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Ostródzie.

Zebrane środki pozwolą przeprowadzić rewitalizację budynku na potrzeby Ośrodka Wsparcia Rodziny Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, który świadczyć będzie usługi społeczne wpisujące się w ustawę „Za życiem” (asystentura, opieka czasowa, mieszkalnictwo treningowe, wsparcie psychiczne, wczesna pomoc małemu dziecku itp.)

Z dotychczasowych imprez tego cyklu udało się już zebrać ok. 550 tys. zł, z których ufundowane były stypendia, udzielana pomoc rzeczowa i finansowa niezamożnej młodzieży wiejskiej, placówkom pomocy społecznej i ośrodkom szkolno–wychowawczym dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży na Warmii i Mazurach.

Bilety na tegoroczną imprezę można nabyć w kasach olsztyńskiej filharmonii w cenie 40 zł. Wpływy z biletów zostaną również przekazane ośrodkowi PSONI w Ostródzie.

Źródło i fot. www.archwarmia.pl

  Oprac. AG Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 17406