Kultura: Wystawa ”Widzialne, niewidzialne” dla osób z dysfunkcją słuchu

Kultura: Wystawa ”Widzialne, niewidzialne” dla osób z dysfunkcją słuchu

Muzeum Miasta Gdyni zaprasza 7 stycznia o godz. 14.00 na oprowadzanie po wystawie „Widzialne, niewidzialne. Fotografie Tadeusza Wańskiego” dla osób z niepełnosprawnością słuchu. 

Piktorializm to nurt, który pojawił się w fotografii światowej jeszcze w XIX wieku, a w Polsce szczególnie ceniony był w okresie międzywojennym. Piktorialiści dążyli do wyjścia poza zobiektywizowany zapis fotograficzny i do osiągnięcia za pomocą fotografii takiej intensywności estetycznej i emocjonalnej, jaką zwykle przypisywano malarstwu. Twórcy sytuujący się w tym nurcie fotografii posługiwali się wyrafinowanymi rozwiązaniami technologicznymi, a także dopuszczali różnego rodzaju manipulacje na obrazie fotograficznym. Dzięki temu fotograficzna odbitka, stanowiąca finalny wytwór artystyczny piktorialistów, często w znaczący sposób odbiegała od prostego zapisu obrazu na negatywie.

Do czołowych reprezentantów polskiego piktorializmu należał Tadeusz Wański. Urodzony w roku 1894 w Środzie Wielkopolskiej, Wański fotografią zainteresował się dopiero jako człowiek dorosły, dobiegający trzydziestki. Szybko jednak rozwinął swój ponadprzeciętny talent, już w rok po rozpoczęciu pierwszych fotograficznych poszukiwań zyskując brązowy medal na I Wszechpolskiej Wystawie Fotografii „Światłocień” w Poznaniu w 1923 roku. W następnych latach Wański intensywnie i z powodzeniem wystawiał swe prace, nie tylko w Polsce, ale także we Francji, Stanach Zjednoczonych czy Japonii. Był także aktywnym organizatorem fotograficznego środowiska, prezesem poznańskiego Towarzystwa Miłośników Fotografii i współtwórcą Fotoklubu Polskiego. 

Artysta związany wcześniej z Poznaniem, w 1938 roku zamieszkał w Gdyni, gdzie żył aż do śmierci w roku 1958, obok fotografii zajmując się także prowadzeniem założonej przez siebie firmy handlującej kawą i herbatą. W tym czasie stworzył wiele pięknych obrazów Gdyni, Gdańska czy Sopotu, ale przede wszystkim fotografował okoliczne pejzaże. Jak wspomina syn artysty, Jerzy, ulubionym plenerem Tadeusza Wańskiego były wzgórza morenowe w pobliżu gdyńskich Działek Leśnych i Grabówka. Pejzaż w ogóle stanowił główny nurt jego twórczości, a malowniczych motywów poszukiwał nie tylko w Polsce, ale także w Jugosławii, do której podróżował w latach 30. XX wieku, czego piękny zapis stanowi cykl prezentowany na naszej wystawie.

To już druga monograficzna wystawa twórczości wybitnego fotografika w Muzeum Miasta Gdyni i zapewne nie ostatnia. Tadeusz Wański należy bowiem do najważniejszych artystów związanych z Gdynią w XX wieku. Na wystawie prezentowanych będzie ponad 40 nastrojowych fotografii ze zbiorów rodzinnych, należących do syna artysty Pana Jerzego Wańskiego.

Czas trwania wystawy: 2 grudnia 2017 r. – 4 marca 2018 r.

Fot. gdynia.pl

  Dorota Nelke, gdynia.pl Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 17234