Kultura: VIII Ogólnopolski Konkurs Poezji dla Osób Niepełnosprawnych

Kultura: VIII Ogólnopolski Konkurs Poezji dla Osób Niepełnosprawnych
Fot. Adminstrator

Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” już po raz ósmy zaprasza wszystkie osoby z niepełnosprawnością, które pragną podzielić się swoją twórczością na ogólnopolski konkurs poetycki – „Słowa, dobrze, że jesteście”. Laureaci, poza debiutem w tomiku, będą mieli okazję zaprezentować swoje zwycięskie utwory na scenie Studia Radia Kraków.

Konkurs przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 16. rok życia oraz posiadajacych ważne orzeczenie o niepełnosprawności. Zgłaszający się nie mogą być również laureatami (trzech pierwszych miejsc) poprzednich edycji Konkursu.

Aby wziąć udział w konkursie należy w terminie do 16 marca br. nadesłać do Organizatora zestaw pięciu wierszy wraz z dokumentami zgłoszeniowymi. Prace nadesłane na konkurs musza być autorskie i nigdzie wcześniej niepublikowane. Objętość jednego utworu nie może przekraczać dwóch stron standardowego maszynopisu. W celu zachowania anonimowości autorów podczas oceniania prac, organizatorzy proszą o niepodpisywanie wierszy nazwiskiem ani pseudonimem artystycznym.

Całość dostarczyć można zarówno pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego) na adres: Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, ul. Myczkowskiego 4, 30–198 Kraków, z dopiskiem „Konkurs poezji” lub pocztą elektroniczną (liczy się dzień i godzina wysłania wiadomości) na adres e–mail: poezja@mimowszystko.org, gdzie w temacie wiadomości należy wpisać swoje nazwisko, imię oraz dopisek „Konkurs poezji” (dokumenty zgłoszeniowe należy wypełnić, podpisać, zeskanować i dołączyć w formie załącznika).

Wraz z formularzem zgłoszeniowym – znajdującym się do porbania TUTAJ należy wysłać także kopię orzeczenia o niepełnosprawności.

Wiersze oceniane będą w dwóch kategoriach: „Osób niepełnosprawnych intelektualnie” oraz „Osób z pozostałymi niepełnosprawnościami”.

Nadesłane prace oceniać będzie Jury w składzie: Anna Dymna, Janka Graban, Józef Baran, Wojciech Bonowicz i Adam Ziemianin. Nagrodzone utwory zostaną opublikowane w specjalnym tomiku pokonkursowym.

Nagrody: I miejsce – 5 tys. zł, II miejsce – 3 tys. zł, III miejsce – 2 tys. zł (te same nagrody przyznawane są w każdej z obu kategorii).

Zwycięzcom I, II i III miejsca w obydwu kategoriach zapewniony jest zwrot kosztów podróży z miejsca zamieszkania do Krakowa oraz w drodze powrotnej, pobyt w hotelu w Krakowie w dniu uroczystego wręczenia nagród, a także transport z hotelu do Radia Kraków oraz, w razie potrzeby, opiekę wolontariuszy Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”.

Ponadto zwycięskie utwory zostaną opublikowane w zwycięskim tomiku pokonkursowym.

Laureaci I, II i III miejsca w poszczególnych kategoriach otrzymają listem poleconym zaproszenie na finał. O dokładnym terminie wręczenia nagród i wszelkich szczegółach wydarzenia laureaci zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w Studiu Radia Kraków podczas jesiennej edycji koncertu z cyklu „Zaczarowane Radio Kraków”.

Dodatkowych informacji na temat konkursu „Słowa, dobrze, że jesteście” udziela Magdalena Grzesiak, e–mail: magdalenagrzesiak@mimowszystko.org, tel.: 12 31 25 112, 604 202 915.

 

  Oprac. Krzysztof Wójcik Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 17724 

Print Friendly, PDF & Email