Kultura: VI Elbląskie Forum Kulturoznawcze. O kontr–kulturach kultury polskiej

Kultura: VI Elbląskie Forum Kulturoznawcze. O kontr–kulturach kultury polskiej

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida oraz Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu zapraszają na konferencję naukową pn. „Miejsca oporu. O kontr–kulturach kultury polskiej”, która odbędzie się w ramach 6. edycji Elbląskiego Forum Kulturoznawczego w dniach 19–20 września 2018 roku (sala „U św. Ducha”). Wstęp wolny.

Do udziału w organizowanych co dwa lata konferencjach zapraszani są wybitni eksperci i naukowcy reprezentujący różne ośrodki akademickie i naukowe – kulturoznawcy, medioznawcy, filozofowie, historycy, językoznawcy, socjologowie, pisarze, dziennikarze i publicyści. Dotychczas odbyło się pięć konferencji: „Moda na obciach. Co Polacy robią z kulturą popularną” (2008), „Codzienność kręci. Kultura codzienności, codzienność kultury” (2010), „Kultura nadmiaru w czasach niedomiaru” (2012), „Jak nas widzą, jak się widzimy? Polska i Polacy: wyobrażenia, wizerunki, wizje” (2014), „Festiwale i iwenty: funkcje, sensy i bezsensy multiwydarzenia kulturalnego” (2016).

Tegoroczna konferencja, której tytuł nawiązuje do pojęcia „miejsc pamięci” Pierre’a Nory ma na celu zapoznanie z wynikami wielomiejscowych badań nad „miejscami oporu” prowadzonych w czterech ośrodkach miejskich: Gdańsku, Toruniu, Poznaniu i Warszawie. Nad ich przebiegiem czuwali: prof. Waldemar Kuligowski (UAM), prof. Cezary Obracht–Prądzyński (UG), dr hab. Mirosław Pęczak (UW), dr hab. Paweł Tański (UMK).

Dzień pierwszy: 19 września (środa)

Część pierwsza: godz. 16.00–18.00

prof. dr hab. Waldemar Kuligowski, UAM: Miejsca oporu. Wprowadzenie do praktyk sprzeciwu kulturowego

prof. dr hab. Cezary Obracht–Prondzyński, UG: Gdańsk miastem otwartości, solidarności i wielokulturowego dziedzictwa – wprowadzenie teoretyczne

dr hab. Paweł Tański, UMK: Opór nad Wisłą – Kulturhauz: Toruń, ul. Poniatowskiego 5/2

dr hab. Mirosław Pęczak, UW: Muzyka w kulturze oporu

Część druga: godz. 18.15–18.45

Instytut Filozofii i Socjologii PAN: Archiwa kultur oporu. Prezentacja bazy wiedzy i projektu badawczego „Courage. Connecting Collections"

Otwarcie wystawy fotografii Andrzeja Talewicza „Miejsca oporu”: godz. 18.45

Dzień drugi: 20 września (czwartek)

Część pierwsza: godz. 10.00–12.15

Michał Pranke i Jakub Osiński, UMK: Kalendarium wydarzeń w Kulturhauzie

Michał Pranke i Jakub Osiński, UMK: Pierwiastki anarchistyczne i transformacje paradygmatów społecznych. Ciało ankiety

Paweł Tański, Michał Pranke i Jakub Osiński, UMK: Interpretacje wybranych kontrkulturowych działań twórczych w Kulturhauzie

dr Anna Strzałkowska, UG: Gdański Model na rzecz Równego Traktowania – założenia i efekty procesu

Agata Konieczna, GCPU i Magdalena Czupryniak, UG: Społeczno – demograficzny obraz twórców i twórczyń Modelu

dr Radosław Kossakowski, Jan Mizerski, UG: Równość niejedno ma imię – postawy wobec równości oraz ocena miejsc oporu podczas tworzenia Modelu w opinii jego uczestników i uczestniczek

Kasia Kowalska, SWPS, Magda Nowacka i Karolina Dzierwa, UG: Miejsca oporu – analiza materiałów prasowych oraz z obserwacji uczestniczącej podczas protestów i konsultacji społecznych

Przerwa: godz. 12.15–13.00

Część druga: godz. 13.00–15.15

Ewa Tracz, UAM: „Lepszy Świat”, „Tańczymy dla Syrii”, „Każdy może być mostem”. Poznańscy aktywiści na rzecz uchodźców

Paulina Łaszewska, UAM: Porozmawiajmy o uchodźcach. Warsztaty jako alternatywna forma nauczania

Lia Dostlieva, UAM: Poznańska garażówka na rzecz uchodźców

Karolina Karbownik, SWPS: Skradzione subkultury

Natalia Nowińska–Antoniewicz, UMK: Zarządzanie oporem czy opór w zarządzaniu – spojrzenie z perspektywy właścicieli i managerów warszawskich klubów muzycznych

Mariusz Rutczyński, SWPS: Urodzeni w latach 60–70–80–90 tych. Kto i jak schwyta alternatywnego rajskiego ptaka w dżungli globalnego bagna. Perspektywa artysty

Monika Plata, SWPS: Alternatywne kluby w Warszawie – miasto w mieście. Gdzie się podział Minotaur?

Podsumowanie konferencji między: 15.15–15.45

Organizatorami wydarzenia są Biblioteka Elbląska im. C. Norwida i Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu. Patronat honorowy objęli Witold Wróblewski – Prezydent Elbląga i Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko–Mazurskiego.

Wydarzenie realizowane jest przy pomocy finansowej Samorządu Województwa Warmińsko–Mazurskiego.

Fot.: nadesłana

  Aleksandra Buła Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 18779