Kultura: ”Świat Mało Znany” czyli Spotkania z Twórczym Życiem Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Kultura: ”Świat Mało Znany” czyli Spotkania z Twórczym Życiem Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

W ramach Spotkań z Twórczym Życiem Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Świat Mało Znany” w kilku miastach w Polsce odbywają przeglądy teatralne i koncerty. Na najbliższe organizatorzy zapraszają do Warszawy (17–18.11) Chodzieży (24.11) oraz Gdańska (16.12). Wstęp bezpłatny.

Festiwal od 23 lat organizowany jest przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Kolo w Gdańsku. Wydarzenie adresowane jest do twórców i artystów z niepełnosprawnością intelektualną z Polski i Europy oraz do szerokiego grona odbiorców społeczności lokalnej. „Świat Mało Znany” promuje potencjał i możliwości oraz osiągnięcia artystyczne osób z niepełnosprawnością intelektualną z różnych regionów Polski i innych krajów.  Działania realizowane w projekcie służą promowaniu pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej intelektualnie. Chcąc odejść od powszechnie jeszcze stosowanych wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie terminów: "dziecko" , "upośledzony", "nienormalny", "infantylny", organizujemy działania, które mają na celu pokazanie rzeczywistego obrazu dorosłego, utalentowanego, potrafiącego sprawnie się komunikować i włączać się w inicjatywy integracyjne człowieka.  Jest to impreza, która umożliwia osobom niepełnosprawnym integrację ze środowiskiem – wspólne warsztaty, koncerty, działania plenerowe realizowane z udziałem osób pełnosprawnych w otwartej przestrzeni, nie jest jedynie wspólnym występem na scenie.

W tym  roku po raz pierwszy zdecydowaliśmy się na organizację jesiennej edycji „Świata Mało Znanego”. Za nami mamy już koncerty i przegląd teatralny w Gdańsku, które odbyły się w Centrum Św. Jana oraz Teatrze Miniatura. Podczas trzydniowej imprezy zagrały: zespół Na Górze, zespół Remont Pomp i Raphael Rogiński, Zespół Rudely Interrupted (Australia) oraz teatry: Biuro Rzeczy Osobistych, Ubogi Relacji, Zgoda, Mimoto, Kasablanka oraz Teatr Razem. Zespół Remont Pomp przygotował specjalny koncert z Raphaelem Rogińskim podczas wcześniejszych warsztatów. Zespół Rudely Interrupted z Australii odwiedził nas na zakończenie swojej europejskiej trasy. Wcześniej gościł we Francji, Niemczech oraz Szwecji. Warto także podkreślić, iż podczas „Świata Mało Znanego” staramy się angażować profesjonalnych artystów, którzy wymieniają doświadczenia podczas pracy z artystami z niepełnosprawnością intelektualną. Spektakl „Moja Sprawa” jest przykładem takiego działania. Teatr BRO wspólnie z aktorami przygotował bardzo dojrzały i artystycznie interesujące przedstawienie. Teatr Razem w spektaklu „ONI” również porusza kontrowersyjne tematy związane z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Jest to wyrazisty spektakl prezentowany na wysokim poziomie.  W ramach „Świata Mało Znanego” koncert w Lidzbarku Warmińskim zagrała także Orkiestra „Vita Activa”. Został on bardzo dobrze przyjęty przez lokalną publiczność, ale także miejscowych decydentów. W mieście działa grupa muzyczna, która inspirację czerpie z działalności OVA. Koncert był bardzo mocnym bodźcem do dalszych działań i mamy nadzieję zobaczyć grupę muzyczna z Lidzbarka Warmińskiego na ostatnim wydarzeniu „Świata Mało Znanego” w Gdańsku.

Fot.: K. Mystkowski

  Jarosław Marciszewski, PSONI koło w Gdańsku Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 16916