Rozwijają twórczość od 40 lat

Rozwijają twórczość od 40 lat

Pracownia Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych to ośrodek wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. W tym roku obchodzi jubileusz 40–lecia.

Pracownia Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych powstała z inicjatywy grupy studentów Wydziału Sztuk Pięknych UMK, którzy zaczęli organizować zajęcia plastyczne dla osób niepełnosprawnych. Bezpośrednią inspiracją ich działania była osoba prof. Wandy Szuman, jej myśl pedagogiczna, praca z osobami niepełnosprawnymi i zagrożonymi marginalizacją oraz doświadczenie Lasek k. Warszawy. Przez kilka lat zajęcia te prowadzone były wyłącznie przez wolontariuszy.

Współtwórcą i kierownikiem Pracowni był od początku dr art. rzeźb. kw. II st. Andrzej Wojciechowski, profesor nadzwyczajny UMK, który podczas jubileuszowej uroczystości 25 października 2018 r. w Dworze Artusa wspominał początki działania Pracowni.

Od 1 listopada 2008 roku część opiekuńczo – terapeutyczna Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych funkcjonuje jako Środowiskowy Dom Samopomocy „Pracownia Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych”, prowadzony przez Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szuman w Toruniu. Część naukowo – badawcza Pracowni została włączona w strukturę Katedry Pedagogiki Specjalnej Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK.

Pozostałych podopiecznych dawnej Pracowni Stowarzyszenie skupia w Świetlicy „Pracownia”, która funkcjonuje dzięki corocznym środkom miejskim przyznawanym w drodze konkursu.

Przez 40 lat funkcjonowania placówki zorganizowano ponad 140 wystaw twórczości podopiecznych Pracowni oraz ponad 30 wyjazdów wakacyjnych. a także wiele innych spotkań i wydarzeń integrujących.   W jubileuszowej uroczystości wzięły udział osoby dawniej i obecne związane z placówką. W imieniu Prezydenta Miasta Torunia gratulacje i życzenia z okazji jubileuszu złożył zastępca prezydenta Andrzej Rakowicz.

Fot. Lech Kamiński

  Maria Wesoła/torun.pl Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 19136