Kultura: Podyskutują o sztuce bardziej dostępnej dla niepełnosprawnych

Kultura: Podyskutują o sztuce bardziej dostępnej dla niepełnosprawnych

Uniwersytet  Łódzki oraz Muzeum Miasta Łodzi zapraszają w dniach 26–27 października br. na I ogólnopolską konferencję naukową pt. „Niepełnosprawni i sztuka”.

Celem konferencji jest refleksja nad stanem wiedzy oraz dorobkiem praktycznym dotyczącym koncepcji i problemów, związanych z udostępnianiem sztuk wizualnych (zarówno tradycyjnych, jak i dzieł współczesnych) w sposób dostosowany do percepcji osób z różnymi dysfunkcjami m.in. wzrokowymi, ruchowymi, jak i słuchowymi. W centrum zainteresowania organizatorów znajdują się więc problemy związane z audiodeskrypcją dzieł sztuki, tworzeniem tyflografik i makiet przestrzennych oraz sposoby tworzenia audioprzewodników dostępnych poprzez nośniki cyfrowe. Ważny krąg tematyczny stanowi również zagadnienie udostępniania przestrzeni muzealnej osobom niepełnosprawnym ruchowo/wizualnie z uwzględnieniem koniecznych działań adaptacyjnych wykonanych w salach ekspozycyjnych.

Koleiny istotny blok tematyczny obejmuje problematykę dostosowywania muzeum do potrzeb osób niesłyszących lub słabosłyszących: język migowy, fonogesty, napisy dla niesłyszących, palmtopy z tekstem dostosowanym do odbioru przez osoby z dysfunkcją słuchu itd. Na konferencji poruszone zostaną również zagadnienia dotyczące tworzenia tekstów przewodników (po przestrzeniach muzealnych, miejskich etc.) dla osób z dysfunkcjami: „tekstów łatwych do czytania”, przewodników w druku transparentnym z mapami brajowskimi i tyflografikami itp.

Konferencji kierowana jest przede wszystkim do osób teoretycznie i praktycznie zajmujących się problemem udostępniania dzieł sztuki osobom niepełnosprawnym, zarówno w przestrzeni muzealnej, jak i miejskiej: historyków sztuki, edukatorów muzealnych, architektów, socjologów, psychologów, językoznawców, tłumaczy, muzealników, kuratorów, projektantów.

  Red. Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 16697