Kultura: O niepełnosprawnych w teatrze

Kultura: O niepełnosprawnych w teatrze

Książka „Odzyskiwanie obecności. Niepełnosprawność w teatrze i performansie” to pierwsza w Polsce publikacja przybliżająca światowe studia nad niepełnosprawnością w kulturze oraz polski kontekst badań w tym zakresie.

Teatr 21 powstał w 2005 r. z warsztatów w Zespole Społecznych Szkół Specjalnych „Dać Szansę” w Warszawie. Aktorami są przede wszystkim uczniowie oraz absolwenci szkoły – osoby z zespołem Downa i autyzmem. Grupa prowadzona przez Justynę Sobczyk występuje na deskach teatrów zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Publikacja, rozpoczynająca całą serię wydawniczą przygotowaną przez Teatr 21, przybliży czytelnikom najważniejsze teksty z obszaru studiów nad niepełnosprawnością (disability studies), które dotychczas nie doczekały się tłumaczenia na język polski. Nie zabrakło w niej artykułów rodzimych badaczy, opisujących niepełnosprawność w kontekście polskiej kultury. W książce znajdziemy odpowiedzi na pytania o obecność niepełnosprawności w teatrze, a także jej wpływ na sztukę.

Źródło i fot. http://www.teatr21.pl

  oprac. MS Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 17279