Kultura: ”Moja Ojczyzna” konkurs plastyczny dla uczestników WTZ

Kultura: ”Moja Ojczyzna” konkurs plastyczny dla uczestników WTZ

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza XV edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej, uczestników środowiskowych domów samopomocy oraz niepełnosprawnych mieszkańców domów pomocy społecznej „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”.

Prace na konkurs nadsyłać można do 8 września br. w oddziałach wojewódzkich właściwych ze względu na siedzibę placówki biorącej udział w Konkursie. 

Konkurs przeprowadzany jest w następujących kategoriach: 

– malarstwo i witraż

Dopuszczalne techniki: akwarele,  pastele,  gwasz,  olej,  farby w sprayu  itp., na dowolnym podłożu (np. płótno, papier, tkanina, szkło, płyta)

– rysunek i grafika

Dopuszczalne techniki: ołówek, węgiel, piórko, mazak, kaligrafia (tusz itp.),  techniki powtarzalne np. drzeworyt i linoryt

– rzeźba kameralna i płaskorzeźba

Dopuszczalne techniki: rzeźba w drewnie, ceramice, kamieniu i technikach mieszanych 

– tkanina i aplikacja

Dopuszczalne techniki: hafty wykonane różnorodną techniką, gobeliny, makaty.

O terminie uroczystego finału konkursu nagrodzone placówki zostaną poinformowane o uroczystości niezwłocznie po rozstrzygnięciu Konkursu.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest TUTAJ

  PFRON Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 16024