Kultura: Integracja w artystycznym duchu

Kultura: Integracja w artystycznym duchu

14–16 września w malowniczej nadmorskiej miejscowości Łazy, odbędą się XIV Ogólnopolskie Integracyjne Warsztaty Artystyczne pod hasłem „Tak niewiele potrzeba”. Cykliczne wydarzenie ma rangę ogólnopolską i odgrywa niezwykle ważną rolę w rehabilitacji społecznej i wszechstronnym rozwoju osób z niepełnosprawnościami. Przesłanie towarzyszące warsztatom to komunikacja osób sprawnych i niepełnosprawnych, których łączy podobna wrażliwość na piękno i postrzeganie rzeczywistości poprzez sztukę.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie po raz XIV organizuje Warsztaty integracyjno – artystyczną,  która swą rangą z roku na rok przyciągają coraz więcej niepełnosprawnych artystów obszaru z obszaru całej Polski.

Pierwszy Plener Artystyczny odbył się w 2003 roku. Ogromne zainteresowanie oraz fala bardzo pozytywnych opinii ze strony środowiska profesjonalnych artystów, lokalnych mediów oraz władz samorządowych zobligowała Organizatora – PSOUU Koło w Koszalinie do decyzji o cykliczności Pleneru, który z roku na rok pomnaża liczbę uczestników. XIII Ogólnopolskie Integracyjne Warsztaty Artystyczne stanowią kontynuację działań PSOUU Koło w Koszalinie realizowanych w ramach Ogólnopolskich Integracyjnych Plenerów Artystycznych .

W otoczeniu pełnym artystycznych inspiracji od 13 lat rozkwita twórczość osób niepełnosprawnych z całej Polski. Wydarzenie znaczące nie tylko dla integracji osób niepełnosprawnych. Z roku na rok nabiera coraz większej rangi jako wydarzenie o znaczeniu niebagatelnym dla kultury. Od kilku lat na organizowaną przez PSOUU Koło w Koszalinie imprezę przyjeżdżają setki artystów niepełnosprawnych i pełnosprawnych z całej Polski.

W marynistycznej atmosferze zacisznej nadmorskiej miejscowości w otoczeniu wydm i szumu morza spotkają się uznani Artyści oraz aktywni Twórcy nieprofesjonalni– podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej, Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Ośrodków Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczych, Specjalnych Ośrodków Szkolno–Wychowawczych oraz członkowie stowarzyszeń z całej Polski.

Twórczość w życiu osób niepełnosprawnością intelektualną jest elementem wzmacniającym,  podnoszącym poczucie godności i przynależności społecznej, niejednokrotnie dynamizuje dalszy rozwój. Zetknięcie z innym artystą daje osobom z niepełnosprawnością okazję do poszerzenia swojej wiedzy na temat szeroko pojętej sztuki, możliwość nieskrępowanej ekspresji, wyrażania siebie, a dodatkowo jest nieocenionym narzędziem terapeutycznym.

Uczestnicy pleneru w tym roku będą mieli wyjątkowo szeroki wachlarz możliwości wyrażania swych emocji przez sztukę . Dla przybyłych do Łaz  zorganizowane zostaną warsztaty fotograficzne, tworzenia biżuterii z guzików, kolażu, taneczne, teatralne, tworzenia ozdób z kamienia, malarstwa olejnego, rysunku, scrapbookingu, wikliniarskich, „drugie życie papieru”, rękodzielniczych, filmowych relaksacyjnych, wizażu oraz innych twórczych zajęciach zapewnionych przez organizatora. W 4 namiotach tematycznych uczestnicy warsztatu będą mieli możliwość zaprezentowania swoich szczególnych osiągnięć, sukcesów.

Wspólne artystyczne tworzenie obniża poziom stereotypów i uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnością, bo ot okazuje się, że każdy może mieć własny styl, zainteresowania, wyobraźnię i talent. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną, czy fizyczną mają ograniczone możliwości samodzielnego działania, a coroczne wydarzenie jakim są Warsztaty Artystyczne nie tylko wspierają ich rozwój samo dzielności, ale także umożliwiają twórcze wyrażenie siebie, swoich emocji i przeżyć – wszystko to umożliwia im sztuka.

Konstytutywnym przesłaniem, jakie przyświeca Warsztatom, jest komunikacja współistnienia osób sprawnych i niepełnosprawnych, których łączy podobna wrażliwość na piękno i postrzeganie rzeczywistości poprzez sztukę.

Zgodnie z realizowanym od 13 lat zamysłem Imprezy, do stworzonych podczas Warsztatów dzieł będzie można powracać na fotografiach, wystawach, a także w niezatartej pamięci uczestniczących w nich Twórców.

Program imprezy:

14.09. 20116 (środa)

Przyjazd i zakwaterowanie zaproszonych gości w Łazach– Centrum Wypoczynkowo Konferencyjnym SOLARIS, ul Słoneczna 13

Obiad (2 tury– uzależnione od godzin przyjazdu)

Warsztaty artystyczne pod hasłem „Bo w człowieka trzeba uwierzyć”

– Warsztaty teatralne

– Warsztaty taneczne

– Warsztaty fotograficzne (dla uczestników posiadających aparaty fotograficzne)

– Warsztaty robienia biżuterii z guzików

– Warsztaty kolażu

– Warsztaty filmowe

– Warsztaty transferu na materiale

– Warsztaty udzielania pierwszej pomocy

– Projekcja filmu

– Kolacja

– Integracyjny wieczór na łonie natury

15.09.2016 (czwartek)

Śniadanie dla nocujących gości

Poczęstunek w Punkcie Kawowym

Oficjalne otwarcie XIV Ogólnopolskich Integracyjnych Warsztatów Artystycznych

Warsztaty artystyczne pod hasłem „Bo w człowieka trzeba uwierzyć”

– warsztaty malarskie techniką olejną

– warsztaty teatralne

– warsztaty udzielania pierwszej pomocy

– warsztaty fotograficzne

– warsztaty scrapbookingu

– warsztaty filmowe

– warsztaty „drugie życie papieru:

– warsztaty „drugie życie puszki”

– warsztaty transferu na materiale

– warsztaty rękodzielnicze

– warsztaty taneczne

– interaktywne wystawy w 4 namiotach tematycznych

– warsztaty relaksacyjne

Piknik integracyjny

– kolacja dla nocujących gości

– warsztaty wizażu i fryzjerstwa

Dyskoteka

16.09. 2016 (piątek)

Śniadanie dla nocujących gości

Poczęstunek w punkcie kawowym

Warsztaty artystyczne pod hasłem „Bo w człowieka trzeba uwierzyć!”:

– Warsztaty muzyczne prowadzone metodą Carla Orffa

– warsztaty udzielania pierwszej pomocy

– warsztaty filmowe

– warsztaty taneczne

– warsztaty wikliniarskie

– warsztaty relaksacyjne

– Warsztaty „list w butelce”

– Warsztaty drugie życie puszki

– Wystawa prac powstałych podczas Warsztatów

– Oficjalne zamknięcie XIV Ogólnopolskich Integracyjnych Warsztatów Artystycznych

– Piknik integracyjny

Razem z Tobą jest patronem medialnym tego wydarzenia. 

Fot. Agnieszka Orsa/niepelnosprawni.koszalin.pl

  Red. Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 14152