Kultura: Gość niepełnosprawny w muzeum

Kultura: Gość niepełnosprawny w muzeum

„ABC gość niepełnosprawny w muzeum” to publikacja, która w przystępny sposób opowiada o dostosowaniu przestrzeni i oferty kulturalnej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zbiór artykułów, które składają się na publikację, jest konsekwencją warsztatów prowadzonych w Narodowym Instytucie Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, na których wiedzą dzielili się specjaliści związani m.in. z Fundacją Audiodeskrypcja i Fundacją Kultury Bez Barier.

W „ABC gość niepełnosprawny w muzeum” można znaleźć informacje na temat rozwiązań prawnych funkcjonujących w Polsce, dostępności stron internetowych oraz architektonicznej, specjalistycznego sprzętu umożlwiającego osobom z niepełnosprawnościami uczestnictwo w kulturze, a także komunikacji i zasad savoir–vivre’u.

Publikację znaleźć można na stronie Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Źródło i fot: nimoz.pl

  oprac. MS Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 17334