Kultura: 10 osób, 8 godzin, ponad 1000 zdjęć

Kultura: 10 osób, 8 godzin, ponad 1000 zdjęć

Z tysiąca wybrano dwadzieścia, które zaprezentowano publiczności. Zabytki gdyńskiego modernizmu, uchwycone za pomocą aparatu fotograficznego przez osoby z niepełnosprawnością wzroku i słuchu, można oglądać na wystawie „Poczuj modernizm” w Muzeum Miasta Gdyni.

– Wystawa „Poczuj modernizm” jest efektem czterech spotkań: warsztatów i spacerów architektonicznych. Do tego wydarzenia zaprosiliśmy 10 osób niewidomych i słabowidzących, które przy wsparciu asystentów i wolontariuszy fotografowały ikony gdyńskiego modernizmu. Spacerowaliśmy po Śródmieściu Gdyni i Kamiennej Górze – wyjaśnia Ewa Kielar z Ośrodka Edukacji Muzeum Miasta Gdyni.

Dziesięciu uczestników spotkań udowodniło, że coś z pozoru niemożliwego może stać się rzeczywistością. Była to dla nich sposobność nie tylko do przekraczania własnych barier, ale i zdobycia nowych doświadczeń.

– Jesteśmy bardzo aktywni, staramy się nie siedzieć w domu. Jednak mieszkając w Gdańsku, nie zawsze zna się Gdynię. To było dla nas coś nowego: mogliśmy poznać architekturę budynków, ich usytuowanie i historię: dlaczego zostały wybudowane, kto je zajmował – mówi  Alfred Walenciej, uczestnik warsztatów fotograficznych.

Jak tłumaczy Dorota Brzezińska z Muzeum Miasta Gdyni, jednym z celów wystawy jest zachęcenie mieszkańców, by spojrzeli na miasto w inny sposób.

– Wystawie towarzyszy audiodeskrypcja, którą przygotowaliśmy nie tylko po to, by osoby niewidome mogły w werbalny sposób odbierać obrazy. Chcemy również, by osoby, które widzą, uczyły się o modernistycznej architekturze, żeby zwracały uwagę na detal i kolor. Zapraszamy również do oglądania Gdyni w ten sposób, żeby patrzeć do góry i pod nogi, żeby mijane na co dzień budynki, jak dworzec PKP Gdynia Główna, nagle zadziwiały jako przestrzeń prawie muzealna – zachęca Dorota Brzezińska.

Warsztaty i spacery architektoniczne odbywały się w ramach projektu „Włącz muzeum” – inicjatywy, dzięki której osoby niepełnosprawne mogły aktywnie uczestniczyć w kulturze. Rozpoczęty w sierpniu cykl obejmował różnorodne wydarzenia, w tym warsztaty dla dorosłych, rodzin z dziećmi i seniorów. Oprowadzanie kuratorskie z audiodeskrypcją i tłumaczeniem na język migowy umożliwiło osobom z niepełnosprawnością wzroku i słuchu zapoznanie się z wystawami: Roundabout Baltic, Gdynia – dzieło otwarte oraz Oskar Zięta (w ramach cyklu „Polskie Projekty Polscy Projektanci”). Choć projekt „Włącz muzeum” dobiegł końca, nie oznacza to zamknięcia instytucji na potrzeby osób niesłyszących i niewidomych.

– Sądzę, że udało nam się dużo nauczyć i osiągnąć, także dzięki współpracy z uczestnikami.  Myślę, że to bardzo dobry start, ale też kontynuacja procesu, w jakim jesteśmy, aby myśleć o Muzeum Miasta Gdyni jako o instytucji kultury bez barier – dodaje Dorota Brzezińska.

Wystawa – jak wszystkie inne wydarzenia w ramach cyklu „Włącz muzeum” – będzie dostępna dla osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu. Można ją oglądać w Muzeum Miasta Gdyni do 12 listopada.

Fot. nadesłane

  MS Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 16784