Kraków szuka miejsc „przyjaznych rodzinom z dziećmi”

Kraków szuka miejsc „przyjaznych rodzinom z dziećmi”

Wyróżnienie i spopularyzowanie tych miejsc na mapie Krakowa, które są dostosowane do potrzeb rodzin z dziećmi w różnym wieku, a także docenienie instytucji i firm, które aktywnie podejmują działania na rzecz tworzenia udogodnień dla rodzin z dziećmi – to główne cele plebiscytu „Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi”. Trwa etap zbierania zgłoszeń do drugiej edycji tej inicjatywy.

Plebiscyt „Miejsce Przyjazne Rodzinom z Dziećmi” to inicjatywa miasta z obszaru polityki prorodzinnej, której pierwsza edycja odbyła się w 2019 roku. Plebiscyt jest prowadzony w ramach kampanii „Kraków stawia na rodzinę” objętej honorowym patronatem prezydenta Miasta Krakowa.

Plebiscyt pokazuje i promuje rozwiązania – zarówno w zakresie przystosowań architektonicznych, jak też proponowanej oferty – które odpowiadają na potrzeby krakowskich rodzin. Ważne, by miejsca, z których rodziny z dziećmi korzystają na co dzień, takie jak na przykład sklepy, urzędy, miejsca rozrywki i rekreacji, instytucje kultury, a także obiekty mieszkalne czy oferta firm usługowych, były odpowiednio przystosowane do ich potrzeb, by w naszym mieście stało się to standardem.

– Trwa druga edycja plebiscytu „Miejsca Przyjazne Rodzinom z Dziećmi”. Chcemy pokazać i promować miejsca, gdzie rodziny z dziećmi są mile widziane i oczekiwane, gdzie mogą czuć się dobrze i komfortowo, gdzie panuje atmosfera zbliżona do rodzinnej. Jednocześnie chcemy promować naszych partnerów, którzy właśnie takie miejsca tworzą i zachęcać wszystkich do brania pod uwagę potrzeb tej ważnej grupy mieszkańców naszego miasta, którą stanowią rodziny z dziećmi w różnym wieku – mówi Marzena Paszkot, pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. rodziny.

W tym roku, ze względu na zagrożenie wywołane panującą pandemią COVID-19, głównym kryterium oceny miejsc zgłoszonych do udziału w plebiscycie jest zapewnienie bezpieczeństwa i dostosowanie do aktualnie obowiązujących norm i przepisów, w szczególności sanitarnych.

– Kapituła konkursowa w tej edycji plebiscytu będzie zwracała szczególną uwagę na kwestie związane z bezpieczeństwem. Po tygodniach izolacji chcemy zachęcić rodziny z dziećmi do ponownej aktywności społeczno-kulturalnej i zaprosić do miejsc odpowiednio przygotowanych przez naszych partnerów. Tym, którzy najlepiej dostosują się do dzisiejszych wyzwań i zgłoszą swój udział w plebiscycie będziemy mogli wręczyć certyfikaty „Miejsc przyjaznych rodzinom z dziećmi” – podkreśla Marzena Paszkot i zachęca do udziału w plebiscycie.

Kapituła konkursowa, powołana przez prezydenta Krakowa, będzie oceniać zgłoszenia w pięciu kategoriach:

  • Hotele, gastronomia i rozrywka;
  • Firmy produkcyjne, obiekty handlowo-usługowe i mieszkalne;
  • Kultura, sport i rekreacja;
  • Urzędy i edukacja;
  • Zdrowie.

Do udziału w plebiscycie podmioty mogą zostać zgłoszone przez osoby fizyczne (np. klientów czy odbiorców usług), mogą też zgłaszać się same. W inicjatywie nie mogą brać udziału instytucje, które statutowo zostały utworzone w celu realizacji zadań na rzecz rodzin z dziećmi, takie jak np. żłobki i przedszkola.

Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego TUTAJ, można też pobrać wniosek i wypełniony wysłać pocztą na adres: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków z dopiskiem „Miejsce Przyjazne Rodzinom z Dziećmi”. Termin przekazywania zgłoszeń upływa 27 września br. Szczegóły plebiscytu oraz wniosek do pobrania są dostępne TUTAJ.

Przypomnijmy, pierwsza edycja plebiscytu, która odbyła się w ubiegłym roku, cieszyła się bardzo dużą popularnością. Do udziału w konkursie zostało zgłoszonych ponad 80 firm i podmiotów, z których kapituła wyłoniła 26 laureatów w pięciu kategoriach, lista laureatów dostępna jest TUTAJ. Teraz pora na drugą edycję inicjatywy – pokazanie oraz wyróżnianie kolejnych krakowskich miejsc przyjaznych rodzinom z dziećmi.

Źródło: UM Kraków
Fot. Pixabay