Kraków: Ruszyła rekrutacja do nowych żłobków

Kraków: Ruszyła rekrutacja do nowych żłobków
Fot. materiały prasowe

Dziś, 1 grudnia rozpoczyna się nabór do dwóch nowych żłobków, których działalność będzie finansowana przez miasto. Żłobek na os. Dywizjonu 303 ma mieć 103 miejsca, a żłobek przy ul. Przyzby 10 zaoferuje opiekę dla 52 maluszków.

Od stycznia 2021 r. w lokalu nr LU1 na os. Dywizjonu 303 20A w Krakowie ma rozpocząć działalność nowy żłobek, w którym będą 103 miejsca dla najmłodszych krakowianek i krakowian. Także od stycznia ma rozpocząć działalność żłobek w lokalu nr U2  przy ul Przyzby 10. Będą w nim 52 miejsca. Rodzice lub opiekunowie prawni, którzy chcą, aby ich dzieci zostały objęte opieką nowych żłobków, mogą przesyłać zgłoszenia od 1 grudnia.

Żłobki przeznaczone są dla dzieci zamieszkałych na terenie Krakowa. Będą finansowane ze środków miasta. Miesięczna opłata za opiekę i pełne wyżywienie w każdym z tych żłobków będzie wynosić łącznie 349 zł.

Nabór odbywa się w terminie 1-15 grudnia (zgłoszenia przesłane przed 1 grudnia nie będą rozpatrywane).

Szczegółowe informacje można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej:

Przypominamy, że do żłobków finansowanych przez miasto w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z rodzin objętych programem Krakowska Karta Rodzinna 3+ lub programem Kraków dla Rodziny „N”. Rodzice starający się o przyjęcie dziecka do żłobka powinni przedstawić zaświadczenie, że dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym (lub też zostało zwolnione z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych) oraz zadeklarować pobyt dziecka w żłobku przez co najmniej osiem godzin dziennie.

W następnej kolejności do żłobka przyjmowane są dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni przedłożą zaświadczenie, że dziecko, dla którego ubiegają się o miejsce w żłobku, zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym (lub też zostało zwolnione z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych) oraz zadeklarują pobyt dziecka w żłobku przez co najmniej osiem godzin dziennie.

Kolejną grupą są dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni zadeklarują pobyt dziecka w żłobku przez co najmniej osiem godzin dziennie, a następnie dzieci niespełniające kryteriów określonych powyżej.

UM Kraków
Print Friendly, PDF & Email