Kraków: „Podzielmy się ciepłem” – ostatni dzień naboru wniosków

Kraków: „Podzielmy się ciepłem” – ostatni dzień naboru wniosków
Fot. Pixabay

Do dziś trwa nabór wniosków do XIV edycji akcji społecznej „Podzielmy się ciepłem”. Celem tej inicjatywy jest wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą osobom potrzebującym.

Dzięki akcji „Podzielmy się ciepłem”, realizowanej od 2007 roku, do organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą osobom potrzebującym w Krakowie – między innymi ubogim, niepełnosprawnym i dzieciom specjalnej troski, seniorom, kombatantom, osobom wykluczonym społecznie trafia wsparcie w postaci sfinansowania zakupu ciepła sieciowego oraz ciepłej wody użytkowej.

Organizacje, które wezmą udział w akcji otrzymają dopłaty do zakupu ciepła sieciowego oraz ciepłej wody użytkowej dostarczanej z sieci Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA w Krakowie.

Jakie warunki powinny spełniać organizacje, które chcą wziąć udział w akcji?

O wsparcie finansowe może ubiegać się organizacja pozarządowa, o której mowa w art. 3 ust. 2 oraz art. 3 ust 3 pkt 1, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Organizacje pozarządowe ubiegające się o wsparcie muszą spełniać łącznie następujące warunki:

działalność statutowa organizacji pozarządowej musi być ukierunkowana na pomoc osobom najuboższym, chorym, niepełnosprawnym, seniorom, kombatantom oraz osobom wykluczonym społecznie, będącym mieszkańcami Krakowa;

organizacja pozarządowa musi posiadać statusu klienta – odbiorcy Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA w Krakowie;

organizacja pozarządowa nie może zalegać z płatnościami za korzystanie z ciepła sieciowego oraz ciepłej wody użytkowej.

Jak złożyć wniosek?

Formularze dostępne są na miejskiej stronie poświęconej organizacjom pozarządowym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wypełnione i podpisane wnioski można przekazać w formie elektronicznej – skan wypełnionego i podpisanego wniosku należy wysłać na adres: sz.umk@um.krakow.pl. Wnioski można także składać w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, ul. Dekerta 24 – dokumenty należy wrzucić do urny dostępnej w portierni.

Termin składania wniosków upływa dziś – 13 listopada.

Szczegółowe informacje dotyczące akcji i trwającego naboru wniosków można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia pod nr telefonów: 12 616 78 08; 12 616 78 09.

Akcja społeczna „Podzielmy się ciepłem” realizowana jest we współpracy Gminy Miejskiej Kraków z Krakowskim Holdingiem Komunalnym SA w Krakowie, Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej SA w Krakowie, PGE Energia Ciepła SA oraz CEZ Skawina SA w Skawinie.

To już 14. edycja inicjatywy. Informacje o finale ubiegłorocznej akcji można znaleźć tutaj.

UM Kraków
Print Friendly, PDF & Email