Koronawirus w SOSW nr 1 w Elblągu

Koronawirus w SOSW nr 1 w Elblągu
Fot. Mateusz Misztal

Dziś u kilku pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Elblągu potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2. W czwartek i piątek w placówce nie będą się odbywały zajęcia dydaktyczne.

W związku z tym, że u kilku pracowników wynik testu w kierunku koronawirusa dał wynik pozytywny, dyrektor placówki na najbliższy czwartek i piątek zarządził dni dyrektorskie – wolne od zajęć dydaktycznych.

Leszek Iwańczuk zobowiązał także wychowawców klas do niezwłocznego ustalenia, które dzieci powinny zostać objęte zajęciami wychowawczymi w tych dniach ze względu na fakt, iż rodzice lub opiekunowie są osobami pracującymi i nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom.

– Dokonałem zgłoszenia zaistniałej sytuacji Warmińsko – Mazurskiemu Kuratorowi Oświaty oraz prezydentowi Miasta, a także Wojewódzkiemu Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko – Mazurskiego i Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu – wskazał w specjalnym komunikacie Leszek Iwańczuk.

– Po uzyskaniu zgody PPIS zwrócę się z wnioskiem do Prezydenta Miasta o wyrażenie zgody na uruchomienie zdalnego nauczania dla uczniów wszystkich typów szkół placówki w dniach od 26 – 30.10.2020 zgodnie z zaleceniami Prezydenta Miasta Elbląg – napisał w komunikacie dyrektor placówki.

Print Friendly, PDF & Email