Konsultacje o zasadach zawierania partnerstwa Urzędu Miejskiego z innymi podmiotami

Konsultacje o zasadach zawierania partnerstwa Urzędu Miejskiego z innymi podmiotami

Ważne dla elbląskich organizacji pozarządowych: ESWIP zaprasza na konsultacje dotyczące sposobu zawierania partnerstwa z instytucjami miejskimi. Jest to bardzo aktualny temat, ponieważ tego rodzaju partnerstwa będą konieczne ww wnioskach o dotacje unijne w nowym okresie finansowania. Warto nie tylko się z tym zapoznać, ale i wyrazić własne zdanie.

Poniżej informacja ESWIP:

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa na spotkanie poświęcone dwóm ważnym dla organizacji pozarządowych tematom:

1) zasadom partnerstwa z Urzędem Miejskim w Elblągu (zasady regulujące partnerstwa projektowe oraz lokalne między innymi z organizacjami pozarządowym). W nowej perspektywie finansowej funduszy europejskich to właśnie zasada partnerstwa jest w szczególny sposób uwzględniana. Ważne jest więc, by zasady, na jakich m.in z organizacjami pozarządowymi Urząd Miejski w Elblągu będzie zawierał partnerstwa, realizował projekty partnerskie były znane i czytelne dla obu stron. Projekt dokumentu przesyłamy w załączeniu. Informacje o konsultacjach dostępne są także pod adresem : http://konsultacje.elblag.eu/konsultacje/konsultacja/4,zasady–partnerstwa–z–urzedem–miejskim–w–elblagu–z

 2) zasadom tworzenia i monitorowania dokumentów strategicznych w Urzędzie Miejskim w Elblągu. Chcemy porozmawiać o tym, czy proponowane rozwiązana są trafne, czy uwzględniona została partycypacja publiczna, w jaki sposób efektywnie monitorować, w jaki sposób realizować polityki publiczne, jak diagnozować sytuację w Elblągu (czyli jak racjonalnie dowiadywać się o problemach i potrzebach społecznych). To ważne zagadnienia, które mają wpływ na współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi. Projekt dokumentu przesyłamy w załączeniu. Informacje o konsultacjach znajdziecie Państwo również pod adresem: http://konsultacje.elblag.eu/konsultacje/konsultacja/5,tworzenie–i–monitowanie–strategi–i–programow–w–elb

 Spotkanie odbędzie się 20 MAJA 2015 (środa) o godz. 17.00, W GMACHU RATUSZA STAROMIEJSKIEGO, przy ul. Stary Rynek 25 Zapraszamy Serdecznie Beata Wachniewska–Mazurek

  informacja ESWIP Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 12630

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.