Koniec roku w elbląskim Medyku

Koniec roku w elbląskim Medyku

Średnia ocen 4,02,  około 2500 godzin przepracowanych społecznie, zrealizowane duże i mniejsze projekty – to zasługujące na uznanie efekty pracy kadry pedagogicznej i uczniów Policealnej Szkoły im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu, w roku szkolnym 2007/2008. Mury szkoły opuściło kolejnych 104 absolwentów.

W deszczowy piątek 20 czerwca elbląski „Medyk”,  jak zwykle uroczyście, żegnał kolejnych 104 absolwentów. W niewielkiej auli na poddaszu zebrali się absolwenci, ciało pedagogiczne i goście, a wśród tych ostatnich: Andrzej Sawicki – przedstawiciel Kuratorium Oświaty, Halina Sałata – koordynator ds. bezpieczeństwa publicznego, dyrektorzy szpitali, domów pomocy społecznej warsztatów terapii zajęciowej i innych instytucji i placówek współpracujących i wspierających szkołę.
Gwar ożywionych głosów ucichł po wprowadzeniu sztandaru szkoły. Pierwsze żegnały absolwentów opiekunki poszczególnych wydziałów, panie: Marioletta Borkowska,  Danuta Kofel , Janina Adrian-Podgórska,  Monika Strzelec ,  Maria Teleszyńska  i  Monika Kata-Lewicka.
Odchodzący w świat uczniowie otrzymali wiele gratulacji, podziękowań, życzeń i rad: żeby poznawali swoje możliwości ale też nie wyzbywali się pokory wobec chorego, bezradnego człowieka, żeby zawsze wiedzieli dokąd trzeba iść i nie doszli tam, gdzie by nie chcieli, żeby mieli marzenia i umieli je realizować, żeby byli naprawdę dobrymi ludźmi.
   Pani Dyrektor – Stanisława  Bujnowicz – podsumowała mijający rok szkolny bardzo pozytywnie i optymistycznie.  Nie bez powodu – wyniki zeszłorocznych egzaminów zewnętrznych wypadły bardzo dobrze: 100 % egzaminowanych zdało egzamin teoretyczny, 98% – praktyczny. Był to najlepszy wynik w Polsce. Jest nadzieja, że tegoroczne egzaminy też wypadną dobrze.  
Szkoła cieszy się zaufaniem i zainteresowaniem – mówiła pani Dyrektor –  w przyszłym roku szkolnym otwarte zostaną dwa nowe wydziały: opiekuna medycznego i asystentki stomatologicznej. Szkoła poza programem nauczania zrealizowała dwa duże projekty edukacyjne: „Moda na retro – czyli piękny wiek”, na rzecz osób starszych,  we współpracy z koledżem medycznym w Kaliningradzie  oraz „Dosięgnąć gwiazd”- wzbogacający i rozszerzający  wiedzę i umiejętności uczniów. Kolejne podobne projekty są w przygotowaniu.
Uczniowie wykazali się ogromną aktywnością: przepracowali około 2500 godzin na rzecz swojego środowiska.  Pracowali z dziećmi i dorosłymi niepełnosprawnymi, w przedszkolach, domach pomocy społecznej i innych placówkach. Wolontariusze ze szkoły pracowali w zbiórkach żywności dla ubogich rodzin i w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej  Pomocy. Ratownicy zabezpieczali 55 imprez masowych. Wydział kosmetyczny zorganizował I Regionalną Konferencję Kosmetyczną. Ratownicy nauczyli 4000 osób jak  ratować życie w nagłych wypadkach. Przygotowany został  szereg konkursów, przeglądów, prezentacji, wystawa i udana aukcja dzieł wykonanych przez uczniów , a także  „Drzwi otwarte”.
Jednocześnie imponujące są też wyniki edukacji: średnia ocen szkoły wyniosła 4,02, przy czym ponad 60% młodzieży uzyskała średnią powyżej 4. Najlepszą klasą okazał się II rok Terapii Zajęciowej – ze średnią 4,5.

Najlepsi absolwenci w poszczególnych wydziałach:
Ratownik Medyczny: Józef Siwilewicz – średnia 5,1
Technik Farmaceutyczny: Jolanta Witych – średnia 4,9
Technik Masażysta: Paulina Reszka – średnia 5,1
Terapia Zajęciowa: Katarzyna Dziudakiewicz – średnia 4,7
Opiekun Młodzieży:  Grażyna Piwowar i Aleksandra Kenigsman – średnia 4,8
Technik Kosmetyczny: Aleksandra Krzykowska – średnia 5,1
Opiekun – Wydział wieczorowy: Magdalena Madeja i Krystyna Juchniewicz – średnia 4,8

Grupie  młodych ludzi wyróżniających się w nauce i pracy społecznej uroczyście wręczone zostały  nagrody i dyplomy, po czym wszyscy absolwenci złożyli uroczyste ślubowanie, zobowiązując się do przestrzegania zasad etycznych i wierności Ojczyźnie.

Nie były to jedyne pożegnania. Grono nauczycielskie opuściły trzy panie: Elżbieta Gadaj, odchodząc na emeryturę, Hanna Cichosz –Skarbek, poświęcając się pracy na wydziale fizjoterapii na EUHE i Aleksandra Dyks-Łepek, która zamierza otworzyć własną działalność.

Tradycja „Medyka” każe wchodzić w nowe życie z uśmiechem. Toteż odchodzące nauczycielki  pożegnali na wesoło Mariano Italiano z tłumaczem, a uroczystość zakończyło wręczenie „medykatorów”.
Medykator honorowy został przyznany pani Halinie Sałacie – za wieloletnią przyjaźń i współpracę.
Medykatory w kategorii „nauczyciel wolny i swawolny” – otrzymały panie Elżbieta Gadaj i Hanna Cichosz-Skarbek, Medykator w kategorii „stróż pędziwiatr” – otrzymała pani Bożena Konkol.
Na Medykatora w kategorii „inspektor Gadżet” zasłużyła pani Elżbieta Jesionka, a na Medykatora w kategorii „terminator” – pan Adam Ludwiczak. Pani Katarzyna Groszewska została uhonorowana Medykatorem w kategorii „mrówka Zet”, a pan Stanisław Vogel Medykatorem w kategorii „mega magiel”.  Przyznano też Medykator w kategorii „żelazna dama” – pani Iwonie Kulczyńskiej.
Aluzje, nie zawsze jasne dla gości, rozumieli doskonale i przyjęli z aplauzem uczniowie i pozostali nauczyciele.

Absolwenci „Medyka” nie muszą martwić się o swoją przyszłość. Duża część z nich zamierza kontynuować naukę, na pozostałych czekają pracodawcy w Polsce i za granicą.
Nasza redakcja życzy im pięknych marzeń i ich spełnienia.

Zdjęcie: http://www.medyk-elblag.pl/index.php?id=162

  Teresa Bocheńska Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 2493

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.