Konferencja kulturoznawcza ”Codzienność kręci - kultura codzienności, codzienność kultury”

Konferencja kulturoznawcza ”Codzienność kręci - kultura codzienności, codzienność kultury”
Fot. Adminstrator

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida we współpracy ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie, Tygodnikiem ”Polityka” i Elbląskim Towarzystwem Naukowym im. Jana Myliusa zorganizuje we wrześniu tego roku drugą ogólnopolską konferencję kulturoznawczą pt. ”Codzienność kręci – kultura codzienności, codzienność kultury”.

W 2008 roku odbyło się pierwsze z cyklu sympozjów poświęconych diagnozie kultury. Konferencja ”Moda na obciach – co Polacy robią z kulturą popularną?”,
która zyskała poparcie ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez jej współfinansowanie w ramach Programu Operacyjnego ”Edukacja
kulturalna i upowszechnianie kultury”, cieszyła się dużym zainteresowaniem przedstawicieli środowisk naukowych, twórców i animatorów kultury, dziennikarzy
oraz działaczy samorządowych.

Tegoroczna konferencja ”Codzienność kręci” nawiązuje swą tematyką do kilku badań prowadzonych w ostatnich latach przez środowiska polskich badaczy społecznych.
Pomysłodawcy i organizatorzy sympozjum chcą przede wszystkim sprawdzić, na ile tradycyjne pojęcia i metody analityczne zdają egzamin w konfrontacji ze zmianami
zachodzącymi we współczesnej kulturze. Okazuje się bowiem, że to co nazywamy ”uczestnictwem w kulturze” przyjmuje dzisiaj zupełnie odmienne formy, aniżeli
komentowanie i tworzenie różnorodnych baz danych.
Kultura jest dzisiaj ”bliska ciału”, co oznacza, że stała się istotnym wymiarem naszego życia codziennego. Poszczególni prelegenci zdadzą sprawę z owego nowego
oblicza kultury, zajmując się jej wymiarem socjologicznym, antropologicznym, psychologicznym, językoznawczym oraz artystyczno-estetycznym.

Sympozjum będzie miało charakter interdyscyplinarny i wielośrodowiskowy, pozwoli na wymianę doświadczeń, a jego wyniki będą z pewnością przydatne zarówno dla
badaczy, twórców, animatorów kultury, jak i dla kreatorów polityki kulturalnej państwa. W radzie programowej konferencji zasiądą: prof. dr hab. Jerzy Bralczyk, prof. dr hab. Wojciech Burszta, prof. dr hab. Mirosław Duchowski, prof. dr hab. Barbara Fatyga, prof. dr hab. Wiesław Godzic, mgr Jacek Nowiński, dr Mirosław Pęczak, prof. dr hab. Roch Sulima, prof. dr hab. Tomasz Szlendak.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Wystarczy jedynie zapoznać się z warunkami uczestnictwa i wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie
[url]http://konferencja.bibliotekaelblaska.pl[/url]/

Patroni medialni: Tygodnik Polityka, TVP Kultura, Portal Kultury Polskiej culture.pl, Kultura Popularna, Kultura i Społeczeństwo, Kultura Współczesna, Odra, Autoportret – Pismo o Dobrej Przestrzeni, dwutygodnik.com, Kultura Enter Miesięcznik Wymiany Idei, Fundacja Miasto, TVP Olsztyn, Dziennik Elbląski, Nasz Elbląg, Radio EL, Telewizja Elbląska

Patronaty honorowe: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacek Protas, Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze.  Oprac. AŚ Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 5705

Print Friendly, PDF & Email