„Komputer dla Homera”, start!

„Komputer dla Homera”, start!

   Od 1 marca do 25 kwietnia br. osoby niewidome i słabowidzące mogą składać wnioski o dofinasowanie zakupu specjalistycznych urządzeń elektronicznych w ramach programu „Komputer dla Homera”.

   Celem programu Komputer dla Homera jest umożliwienie osobom niewidomym i niedowidzącym uzyskania zatrudnienia, umożliwienie nauki oraz zdobycia specjalistycznej wiedzy,  poprzez pomoc w zakupie komputerów, urządzeń ułatwiających czytanie i komunikację oraz specjalistycznego oprogramowania.

   Z pomocy mogą skorzystać osoby pełnoletnie w wieku aktywności zawodowej oraz dzieci i młodzież w wieku do 18 lat, niepełnosprawne z powodu dysfunkcji narządu wzroku, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

   Warunkiem udzielenia dofinansowania jest udział finansowy wnioskodawcy w kwocie nie mniejszej niż 5 proc. ceny zakupu dla sprzętu podstawowego, 2 proc. dla specjalistycznego sprzętu i oprogramowania oraz elementów służących rozbudowie systemu, a także dla specjalistycznych elektronicznych urządzeń brajlowskich oraz 7 proc. dla urządzeń lektorskich.

   Sfinansowane może być również szkolenie w zakresie obsługi nabytego sprzętu i oprogramowania. Maksymalny koszt szkolenia oraz zakwaterowania i wyżywienia osoby szkolonej jest uzależniony od stopnia uszkodzenia narządu wzroku i wynosi 1500 zł w przypadku osoby słabowidzącej, 1900 zł w przypadku osoby niewidomej oraz 11 tys. 300 zł w przypadku osoby głuchoniewidomej.

   Maksymalna kwota dofinansowania zależy o wysokości dochodów brutto przypadających na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym i jest wyznaczana zgodnie z algorytmem zawartym w procedurze realizacji programu.

   Mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego mogą składać wnioski do olsztyńskiego oddziału PFRON, ul. Kopernika 46A, 10-959 Olsztyn, tel. (0–89) 534 – 91 – 51.

   W Elblągu druk wniosku można pobrać w biurze Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych, tam też można zasięgnąć informacji oraz skonsultować wniosek przed wysłaniem go do oddziału Funduszu. ERKON działa w nowej siedzibie przy ul. Związku Jaszczurczego 15,  tel. (0–55) 232 – 69 – 35.

   Wnioski dostępne są również w Wydziale Społecznym Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Kosynierów Gdyńskich 42 oraz Kole Polskiego Związku Niewidomych  w Elblągu przy ul. Traugutta 38.

   Szczegółowe informacje na temat programu oraz  załączniki można znaleźć także na stornie   internetowej PFRON www.pfron.org.pl.
  ESzC Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 814

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.