„Komputer dla HOMERA” - ruszył długo oczekiwany program PFRON

„Komputer dla HOMERA” - ruszył długo oczekiwany program PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poinformował, że od 8 sierpnia do 29 sierpnia 2011 r. przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu elektronicznego i urządzeń brajlowskich dla niewidomych i słabowidzących, w ramach programu „Komputer dla Homera 2010”.

Celem operacyjnym programu jest dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego, elektronicznego (w tym urządzeń lektorskich), urządzeń brajlowskich i oprogramowania oraz nabycie lub podniesienie umiejętności obsługi: sprzętu/ urządzeń/oprogramowania zakupionego/zakupionych w ramach programu.

Adresaci programu:
1) pełnoletnie, aktywne zawodowo lub uczące się osoby niepełnosprawne z powodu dysfunkcji narządu wzroku lub dysfunkcji narządu wzroku i innych sprzężonych niepełnosprawności, posiadające aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

2) osoby niepełnosprawne z powodu dysfunkcji narządu wzroku lub dysfunkcji narządu wzroku i innych sprzężonych niepełnosprawności w wieku do lat 18, posiadające aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, realizujące obowiązek szkolny lub uczące się.

3) Kobiety powyżej 60 roku życia/mężczyźni powyżej 65 roku życia mogą uczestniczyć w programie o ile są zatrudnione/zatrudnieni.

W ramach programu o pomoc mogą wnioskować również:
– osoby głuchoniewidome posiadające tylko i wyłącznie orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu dysfunkcji narządu słuchu lub dysfunkcji narządu słuchu i innych sprzężonych niepełnosprawności (innych niż dysfunkcja narządu wzroku) lub orzeczenie równoważne,

– osoby głuchoniewidome do 16 roku życia posiadające tylko i wyłącznie aktualne orzeczenie o niepełnosprawności z powodu dysfunkcji narządu słuchu lub dysfunkcji narządu słuchu i innych sprzężonych niepełnosprawności (innych niż dysfunkcja narządu wzroku), o ile do wniosku dotyczącego ww. osób dołączone zostanie zaświadczenie od lekarza okulisty:
a) z którego treści wynika, że mają obniżoną ostrość wzroku (w korekcji) w oku sprawniejszym w granicach 0,06 – 0,1 lub/i zwężenie pola widzenia do poniżej 30 stopni,

b) mówiące o tym, że utraciły wzrok albo mają ostrość wzroku (w korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 0,05 i/lub mają zwężenie pola widzenia poniżej 20 stopni.

W ramach programu będzie można otrzymać dofinansowanie:
1) zakupu:
a) podstawowego sprzętu komputerowego i oprogramowania,
b) specjalistycznego sprzętu komputerowego, elektronicznego (w tym urządzeń lektorskich) i oprogramowania,
c) urządzeń brajlowskich;

2) szkoleń w zakresie obsługi nabytego w jego ramach sprzętu komputerowego i oprogramowania wskazanego w pkt 1.

Maksymalna kwota dofinansowania zależna jest od dochodów brutto przypadających na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy i nie może przekroczyć  w przypadku:
1) podstawowego sprzętu i oprogramowania kwoty 2.552 zł,

2) specjalistycznego sprzętu komputerowego, elektronicznego (w tym urządzeń lektorskich) i oprogramowania kwoty 10.208 zł,

3) urządzeń brajlowskich kwoty 19.140 zł.

Kwota udzielonego dofinansowania jest ustalana dla każdego Wnioskodawcy oddzielnie zgodnie z algorytmem, według skróconej zasady mówiącej, że im wyższe dochody, tym niższe dofinansowanie.

Do uzyskania dofinansowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, niezbędne jest wniesienie przez wnioskodawcę udziału własnego, którego wysokość uzależniona jest od wysokości dochodów brutto przypadających na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym wnioskodawcy oraz ceny brutto zakupionego przedmiotu dofinansowania.

Minimalny udział własny Wnioskodawcy wynosi:
1) dla wnioskodawców ubiegających się o udzielenie wnioskowanej pomocy po raz pierwszy w ramach programów PFRON, w przypadku:
a) podstawowego sprzętu komputerowego i oprogramowania – 30% ceny brutto zakupu,

b) specjalistycznego sprzętu komputerowego, elektronicznego (w tym urządzeń lektorskich) i oprogramowania – 10% ceny brutto zakupu,

c) urządzeń brajlowskich – 10% ceny brutto zakupu.

2) dla wnioskodawców, którzy wcześniej uzyskali jeden raz wnioskowaną pomoc w zakupie sprzętu komputerowego, elektronicznego, oprogramowania oraz urządzeń brajlowskich
w ramach programów PFRON, w przypadku:

a) podstawowego sprzętu komputerowego i oprogramowania – 55% ceny brutto zakupu,

b) specjalistycznego sprzętu komputerowego, elektronicznego (w tym urządzeń lektorskich) i oprogramowania – 15% ceny brutto zakupu,

c) urządzeń brajlowskich – 15% ceny brutto zakupu.

3) dla wnioskodawców, którzy wcześniej uzyskali co najmniej dwa razy wnioskowaną pomoc w zakupie sprzętu komputerowego, elektronicznego, oprogramowania oraz urządzeń brajlowskich w ramach programów PFRON, w przypadku:
a) podstawowego sprzętu komputerowego i oprogramowania – 60% ceny brutto zakupu,

b) specjalistycznego sprzętu komputerowego, elektronicznego (w tym urządzeń lektorskich) i oprogramowania – 20% ceny brutto zakupu,

c) urządzeń brajlowskich, nie mniej niż 20% ceny brutto zakupu.

Składanie wniosków – miejsce i termin

Przyjmowanie wniosków trwa od 8 sierpnia do 29 sierpnia br. Miejscem składnia wniosków są właściwie dla miejsca zamieszkania oddziały wojewódzkie PFRON.
Dla Elbląga jest to Oddział Warmińsko-Mazurski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ul. Mickiewicza 21/23, 10-508 Olsztyn.

Szczegółowe informacje, jak również formularze wniosków dostępne są na stronie Funduszu [url]http://www.pfron.org.pl [/url]oraz w Urzędzie Miejskim w Elblągu – Departament Społeczny, ul. Kosynierów Gdyńskich 42, pokój 3 tel. (55) 239 30 10 a także w punkcie poradniczym Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych (ERKON) ul. Związku Jaszczurczego 15, tel. 55 232 69 35.   Oprac. RS Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 7263