Kolejne miliony euro zasilą gminy i firmy w regionie

Kolejne miliony euro zasilą gminy i firmy w regionie

Tym razem unijne wsparcie dotyczy infrastruktury uzdrowiskowej, wytwarzania i dystrybucji energii  pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz instytucji kultury. Zarząd województwa zatwierdził kolejne projekty do dofinansowania ze środków RPO WiM 2014-2020.

Gmina Miejska Lidzbark Warmiński zrealizuje projekt „Budowa infrastruktury uzdrowiskowej w Lidzbarku Warmińskim”. Jego całkowity koszt to 15,4 mln zł, dofinansowanie – 10,9 mln zł.

Realizacja projektu Gminy Frombork „Uzdrowiskowy teren aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą uzdrowiskową i plażą miejską we Fromborku” będzie kosztować ponad 3 mln zł, unijne wsparcie to 2,6 mln zł.

Firmy APS Ventures 1 sp. z o.o i Energa-Operator SA będą realizować projekty dotyczące wspierania wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Tu wsparcie unijne to blisko 6,6 mln zł, a wartość obu projektów – ponad 11 mln zł.

2,9 mln zł kosztować będzie realizacja projektu Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie „Przebudowa zdegradowanego Ośrodka Kultury w Górowie Iławeckim”. Środki unijne z RPO WiM 2014-2020 to ponad 2 mln zł.

35,5 mln zł dofinansowania przeznaczono na przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadową. Zarząd województwa ogłosił kolejny konkurs, w którym można się ubiegać o dofinansowanie m.in. budowy, rozbudowy bądź modernizacji punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, kompleksowej poprawy gospodarki odpadami niebezpiecznymi i działań informacyjno-edukacyjnych promujących zapobieganie  powstawaniu odpadów oraz ich selektywną zbiórkę. Wnioski można składać od 18 stycznia 2019 roku

Szczegóły oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronach www.rpo.warmia.mazury.pl iwww.funduszeeuropejskie.gov.pl

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.