„Kobiety dla Polski, Polska dla kobiet” dziś w Elblągu

„Kobiety dla Polski, Polska dla kobiet” dziś w Elblągu

4 czerwca br., o godzinie 12.00, w Sali ekspozycyjno – konferencyjnej Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida w Elblągu rozpocznie się regionalna konferencja pn. „Kobiety dla Polski, Polska dla kobiet”. W elbląskim spotkaniu uczestniczyć będzie m.in. była prezydentowa Jolanta Kwaśniewska i była pełnomocnik rządu ds. równego statusu kobiet i mężczyzn Magdalena Środa.

Elbląska konferencja jest jedną z cyklu spotkań odbywających się w różnych miastach Polski, a ich zwieńczeniem będzie czerwcowy – w dniach 20 – 21.06.br. -Kongres Kobiet w Warszawie, podczas którego zostanie przedstawiony raport dotyczący statusu kobiet w dzisiejszej Polsce, ich pozycji i ich postulatów na dalszą przyszłość.

20 lat transformacji i osiągnięć

– Pragniemy podsumować i wskazać na najważniejsze osiągnięcia kobiet w życiu gospodarczym kraju, w nauce, kulturze, polityce, w mediach, w życiu codziennym w ciągu ostatnich 20 lat – podkreśla Jadwiga Król, organizatorka konferencji elbląskiej.

– Chcemy zobaczyć rozwój naszego kraju i jego osiągnięcia z punktu widzenia kobiet, które stanowią – nader często się o tym zapomina – ponad połowę obywateli. Chcemy również zdefiniować najważniejsze problemy związane ze statusem i prawami kobiet, określić bariery, które są przyczyną widocznych i niewidocznych nierówności w statusie kobiet i mężczyzn.  

Podczas elbląskiej konferencji głos zabiorą również m.in. Elżbieta Gelert, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala w Elblągu, Iwona Radej, Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu i Elżbieta Straszkiewicz, inspektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Konferencję poprowadzi dziennikarka Radia El Marta Hajkowicz.

PROGRAM KONFERENCJI:
12.00 – otwarcie konferencji powitanie gości oraz gospodarzy
– Jadwiga Król  –  (była ) Pełnomocniczka Wojewody  Warmińsko-Mazurskiego ds. Równego Statusu  Kobiet i Mężczyzn
Film: „Polki potrafią”
dziennikarka  Marta Hajkowicz – Prowadzenie Konferencji

Wykłady:
12.25 – 13.45 Kobiety dla Polski – Polska dla kobiet. 20 lat transformacji
– Prezydentowa Jolanta Kwaśniewska – Prezes Fundacji „Porozumienie bez barier”
– Magdalena Środa – Profesorka Uniwersytetu Warszawskiego, etyczka, filozofka, publicystka

13.45 – 14.15 „Udział Kobiet we władzach publicznych i procesie podejmowania decyzji”
– Dorota Macoch – I Zastępca Komendanta Komendy Miejskiej Policji w Elblągu
– Elżbieta Gelert – Dyrektorka Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, była Senator RP
– Maria Gutowska – Przedstawicielka kobiet wiejskich

14.15-14.25 „Sytuacja kobiet w Województwie Warmińsko-Mazurskim”
– Elżbieta Straszkiewicz – Inspektor w ROPS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

14.25 – 14.45 „Kobiety na rynku pracy”(bezrobocie, kobiety w biznesie, aktywność zawodowa)
– Magdalena Środa – Profesorka Uniwersytetu Warszawskiego, etyczka, filozofka, publicystka
– Iwona Radaj – Kierownik Powiatowego Urzędu  Pracy
– Ewa  Kołakowska  – Dyrektor Oddziału ZUS w Elblągu
14.45 – 15.05 „Kobiety w samorządach i w organizacjach pozarządowych”
– Krystyna Lewańska – Burmistrz Miasta i Gminy Frombork
– Gabriela Zimirowska – Wiceprezes Regionalnego Centrum Wolontariatu w Elblągu
– Beata Peplińska – Strehlau – Przewodnicząca Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

15.05 – 15.25 „Zdrowie kobiet, polityka społeczna”
– Elżbieta Gelert – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu,(była) Senator RP
– lek.med. Jacek Wójcik – Z-ca dyrektora ds. Lecznictwa WSzZ w Elblągu
– Alicja Tomczyk – Prezes Stowarzyszenia „Amazonki” w Elblągu
– Maria Piór – Naczelnik Wydziału Świadczeń Rodzinnych, (była) Wojewoda Elbląski
– Małgorzata Kasprzyk – przedstawicielka  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu

15.25-15.45 „Przemoc wobec kobiet”
– Jolanta Kwaśniewska  – Prezes Fundacja „Porozumienie bez barier”
– Michał Tatarek – Pełnomocnik Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego ds. Wdrażania Wojewódzkiego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
– Jadwiga Król (była ) Pełnomocniczka Wojewody Warmińsko – Mazurskiego ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn
– Elżbieta Straszkiewicz – Inspektor w ROPS Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
15.45 – 16.00 podsumowanie i zamknięcie konferencji

Osoby chcące wziąć udział w warszawskim kongresie, który odbędzie się w dniach 20 – 21 czerwca proszone są o kontakt z Jadwigą Król, organizatorką elbląskiej konferencji. Kontakt: tel. 505 152 330, e-mail: jadwiga.krol@wp.pl


Program kongresu w Warszawie w dniach 20 – 21 czerwca:

Dzień Pierwszy
11.00–12.00 Rejestracja
12.00–12.30 Film „Kobiety w dwudziestoleciu”
12.30–13.00 Powitanie uczestniczek
13.00–13.30 Wykład prof. Marii Janion
13.30–15.00 PANEL PLENARNY
Kobiety dla Polski: 20 lat transformacji prowadzenie: prof. Lena Kolarska-Bobińska
15.00–16.00 PANEL PLENARNY
Trzy prezydentowe prowadzenie: Nina Terentiew
16.00–16.30 Przerwa na kawę

16.30 –19.00 PANELE RÓWNOLEGŁE
1. Kobiety w samorządach opieka: prof. Joanna Regulska
2. Kobiety, nauka, wynalazki opieka: prof. Elżbieta Oleksy, Małgorzata Szelachowska
3. Wizerunek kobiet w mediach i kulturze masowej opieka: prof. Beata Łaciak
4. Przemoc wobec kobiet opieka: Jolanta Kwaśniewska
5. Kobiety w biznesie opieka: dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek
6. Kobiety na rynkach pracy opieka: dr Ewa Lisowska, Joanna Kluzik-Rostkowska
7. Jak kobiety sprawiedliwość zdobywały opieka: Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz

19.00 – 20.00 Koncert
20.00 Impreza integracyjna
Kolacja

9.00 –11.00 PANELE RÓWNOLEGŁE
1. Kobiety w polityce: realia i wyzwania opieka: prof. Małgorzata Fuszara
2. Kobiety i społeczeństwo obywatelskie opieka: Joanna Kurczewska
3. Kobiety na rynku kapitałowym opieka: Lidia Adamska
4. Zdrowie kobiet opieka: prof. Eleonora Zielińska, Wanda Nowicka
5. Kobiety w kulturze opieka: Kazimiera Szczuka
6. Kobiety, szkoła, stereotypy opieka: prof. Magdalena Środa
7. Kobiety i mniejszości opieka: Marzena Chincz
11.00–11.30 Przerwa na kawę
11.30–13.00 PANEL PLENARNY
Polska dla kobiet! Nowe wyzwania prowadzenie: dr Henryka Bochniarz

13.00–14.00 Lunch
14.00–15.00 Przedstawienie wniosków i postulaty
15.30 Wystąpienie Hillary Clinton
20 lat transformacji 1989-2009

Dzień Drugi
w roli gospodyń: Grażyna Torbicka i Krystyna Loska
WARSZTATY I DEBATY OKRĄGŁEGO STOŁU
(W KULUARACH I SALACH KULUAROWYCH)
1. Kobieta w domu, macierzyństwo, praca, budżet opieka: Ewa Wieczorek
2. Warsztaty kulinarne opieka: Magda Gessler
3. Jak najskuteczniej bronić się przed przemocą opieka: Ewa Rutkowska
4. Kobiety w związkach zawodowych opieka: Małgorzata Tkacz-Janik
5. Polki poza Polską opieka: Ewa Junczyk-Ziomecka
6. Kobiety 60 plus
HYDE PARK – NON STOP: „eventy”, „performance”, „mowy”, „pieśni”, „masowa produkcja haseł”
(HOL GŁÓWNY)
opiekunki: Kora Jackowska, Kasia Bratkowska i Sywia Chutnik
Fot: Jolanta Kwaśniewska (Fot. AFP)  Oprac. AŚ Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 3777